§45 og §97 Ledsagelse

Ledsageordningen har til formål at give børn og unge mellem 12 og 18 år (§45), og øvrige borgere mellem 18 og 67 år (§97), med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, mulighed for at deltage i selvvalgte aktiviteter uden for hjemmet. Ordningen skal bevilges af kommunen, og kan bevilges efter §§ 45 eller 97 i Serviceloven.

Ledsageordningen skal tilbydes, hvis borgeren ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det kan for eksempel være et synshandicap, hørehandicap eller et bevægelseshandicap, herunder hvis borgeren bruger kørestol. Det kan også være; borger lider af hjerneskade, udviklingsforstyrrelser eller udviklingshæmning.
Ovenstående er ikke en udtømmende liste, så det er nødvendigt at kommunen vurderer hver enkelt borger individuelt.

Handicapformidlingen har stor erfaring og specifikke fagkompetencer til at varetage rekruttering og ansættelse af ledsagere, der imødekommer den enkelte borgers behov og ønsker. Vi råder over et korps af ledsagere, som alle repræsenterer værdierne i Handicapformidlingens motto; ”Alle fortjener en god dag”, og som vi ved er pligtopfyldende, empatiske, relationsdannende og anvender anerkendende pædagogiske tilgange i deres ledsageopgaver.

Handicapformidlingen tilbyder at matche borger med ledsager individuelt, og ud fra de specifikke behov og ønsker, som borgeren samt eventuelt pårørende måtte have.

Handicapformidlingen afgiver løbende statusrapporter til samarbejdsparter efter individuelle aftaler.

Kontakt Handicapformidlingen:

Hvis du ønsker et konkret løsningsforslag, så send os en besked på nedenstående formular. Du er også velkommen til at ringe til os på 70 777 333 (hverdage mellem 9:00-15:00) eller skrive en mail: info@handicapformidlingen.dk.