§84 Aflastning og afløsning

Kommunerne kan bevilge familier med aflastning/afløsning jf. servicelovens §84. Aflastningsordninger har til hensigt at aflaste familier til børn og unge med særlige udfordringer. Aflastning kan være løsningen, når en borger med særlige behov, eller dennes familie, har brug for et frirum. Aflastningsordning tilbydes familier som kan være under pres pga. et familiemedlems diagnose eller handicap.

Formålet er at give forældre til børn og unge med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser et frirum gennem aflastning/afløsning og samtidig skabe gode rammer for barnet.

Aflastningsordningen kan endvidere medvirke til forebyggelse af behov for fremtidige foranstaltninger såsom anbringelse af barnet / den unge.

Målgruppen for aflastning/afløsning spænder bredt og kan f.eks. have baggrund i symptomer på en diagnose indenfor autismespektret, ADHD, ligesom borgere med fysiske handicaps kan være i målgruppen.

Handicapformidlingens lægger vægt på individuelle løsninger med fokus på barnets behov og familiens ønsker.

Aflastningsordninger i Handicapformidlingen tilrettelægges efter barnets og familiens specifikke behov og ønsker, og kan foregå både i hjemmet eller udenfor hjemmet.

Aflastningen kan såvel være en en hjælp til barnet, ligesom den kan være forældres mulighed for at blive aflastet i hverdagen, så de kan få et pusterum, søskendetid eller foretage sig andre ting.

Derfor prioriterer Handicapformidlingen, at etablere den gode relation og det rigtige match til barnet / den unge, dennes familie og Handicapformidlingens hjælpere. Ligeledes at have en åben dialog og samarbejde omkring udvælgelsen af hjælpere.

Familier med behov for en særlig støtte og aflastning til deres barn, kan få hjælp af Handicapformidlingen til både midlertidige og permanente opgaver.

Handicapformidlingens hjælpere over hele landet har dyb indsigt i arbejdet med børn. Mange af vores hjælpere er uddannede specialister indenfor børneområdet. Særlig støtte til børn favner bredt og kan være alt lige fra lektiehjælp til bedre trivsel hos udsatte familier.

Aflastning varierer fra nogle få timer om ugen til pasning af meget syge børn i hjemmet.

Aflastnings / afløsnings- ordninger visiteres gennem Servicelovens §84

Kontakt Handicapformidlingen:

Hvis du ønsker et konkret løsningsforslag, så send os en besked på nedenstående formular. Du er også velkommen til at ringe til os på 70 777 333 (hverdage mellem 9:00-15:00) eller skrive en mail: info@handicapformidlingen.dk.