§85 Støttekontaktperson

Kommunen kan efter § 85 i serviceloven tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning. Hos Handicapformidlingen tilbyder vi hjælp rekruttering og administration af støttekontaktperson jf. servicelovens §85 for børn og unge samt voksne.

Gennem Handicapformidlingen tilbydes borgere i alle aldre, indenfor målgruppen, målrettede og strukturerede forløb med en (eller flere) af vores dygtige og specialiserede støttekontaktpersoner.

Behovet for støtte og vejledning kan være opstået af mange forskellige årsager. Hvad enten behovet er erkendt som følge af udredning og diagnose, eller om det tager udgangspunkt i familiemæssige forhold, så tilbyder Handicapformidlingen højt specialiserede hjælpere, som med faglighed, godt humør, gåpåmod og rummelighed støtter og vejleder et ungt menneske i en svær tid.

Hjælpere rekrutteres og vælges specifikt til hver enkelt opgave. Handicapformidlingen har mange års erfaring, og et stort netværk indenfor det specialiserede pædagogiske område. Til disse opgaver lægger Handicapformidlingen særligt vægt på det rette match mellem borger/familie, og den støttekontaktperson der tilknyttes. Handicapformidlingens støttekontaktpersoner har altid en specialiseret baggrund, enten som pædagog, pædagogisk assistent eller gennem adskillige års relevant pædagogisk arbejde.

Rekruttering og screening er altid særdeles grundig, og støttekontaktperson udvælges altid i gensidig forståelse, og med udpræget inddragelse af borger/familie, således at hjælperprofilen passer både til opgaverne, og til borger/families personlige “kemi”.

Støttekontaktpersonen leverer, i opgaven, altid en stabil og positiv voksenkontakt, og varetager både pædagogiske opgaver såvel som praktisk hjælp i den forbindelse. Handicapformidlingen lægger stor vægt på det løbende samarbejde med familie og med den visiterende kommune. Der aftales struktur for afrapportering / statusafgivelse på individuelt niveau fra sag til sag.

Støtte kan i praksis omfatte: Understøttelse af borgerens fritidsliv, bistå med hensyn til uddannelse, yde støtte i at komme op om morgenen og støtte i sammenhænge hvor borgeren skal færdes alene – fx ved transport. En støttekontaktperson kan også være til rådighed, når borgeren har behov for en at tale med samt yde støtte på det helt nære, personlige plan, agere rollemodel og indgå en generel tryghedsskabende relation.

Støttekontaktperson kan visiteres gennem Servicelovens §§§ 85, 52 og evt. 99.

Kontakt Handicapformidlingen:

Hvis du ønsker et konkret løsningsforslag, så send os en besked på nedenstående formular. Du er også velkommen til at ringe til os på 70 777 333 (hverdage mellem 9:00-15:00) eller skrive en mail: info@handicapformidlingen.dk.