Konsulent

Jeg har været konsulent i Handicapformidlingen siden 2015 og har inden da arbejdet som respiratorisk hjælper i 8 år.

Min hovedopgave som konsulent er, at hjælpe borgere med at køre deres BPA ordninger og sørge for at tingene fungerer i hverdagen. Herudover yder jeg støtte til mine tilknyttede borgere ved at deltage ved relevante møder med kommunen eller lignende. Jeg er også kontaktperson for de tilknyttede hjælpere og står til rådighed ved spørgsmål eller andre sager der vedrører arbejdet, kommunen og/eller Handicapformidlingen.

Ved siden af mit konsulentarbejde, er jeg rejseleder i foreningen “Tur på Hjul”, der arrangerer rejser for fysisk handicappede mennesker.