Specialkonsulent

Siden 2011 har jeg arbejdet som kunde-konsulent for BPA-borgere med hovedvægt på at rådgive og vejlede borgere og handicaphjælpere om personalejura, vagtplanlægning og daglige udfordringer. En stor del af mit arbejde er at fortolke sociallovgivningen inden for servicelovens §§ 96, 95, 85, 84 og 97.

Jeg har en socialfaglig uddannelse og omfattende erfaring inden for den offentlige sektor; henholdsvis som souschef og efterfølgende som leder i en dagsinstitution med 80 børn, hvorfor jeg gennem mange år har arbejdet med effektiv drift, succesfuld ledelse og udvikling af det personalemæssige område; herunder optimering af arbejdsprocesser.

Mine kompetencer er særligt stærke i forhold personaleudvikling. Jeg arbejder analytisk og udvikler ofte nye, innovative og mere effektive koncepter og metoder. Jeg er et positivt menneske, som trives i et travlt miljø med stort personligt ansvar.

Jeg drives af at skabe og udvikle vækst, hvor gode relationer til mennesker understøtter forretningen. Jeg er passioneret omkring at gennemføre forbedringer og effektiviseringer og se resultaterne heraf. Rollen som rådgiver, sparringspartner for borgere, hjælpere og kollegaer er kendetegnede for min måde at arbejde på.

Arbejdet med og for mennesker betyder for mig udfordringer og selvstændighed – to ting, som i høj grad motiverer mig som medarbejder og menneske. Fokus på professionel håndtering af opgaverne i et alsidigt og travlt miljø med samspil og sparring med kollegaer er for mig indbegrebet af en god arbejdsdag. Jeg drives af at rådgive og vejlede borgere med forskellige handicaps til at sammensætte hjælperteams, således at den enkelte borger kan leve et selvstændigt liv på egne præmisser.