Arbejdslederkursus for tilskudsmodtagere jf. §§ 95 og 96 – BPA

Kursets formål er at gøre BPA bevillingsmodtager i stand til at løfte alle opgaver påkrævet jf.SL §§ 95 og 96. Alle opgaver, både HR-mæssigt og ledelsesmæssigt gennemgås i detaljer.

Kursusmodtager kommer til at arbejde praktisk med nyttige redskaber, og medbringer bl.a. dette fra kurset:

  • Vigtige redskaber og oplæg til praktiske skabeloner til implementering i sin egen arbejdslederrolle.
  • Viden om relevante regler og krav fra bl.a. Servicelov, ansættelsesret og arbejdsmiljølovgivning.

Kurset består af undervisning og praktisk gennemgang af de redskaber der stilles til rådighed. Redskaberne er skabelonbaserede og de gennemgås individuelt med konkrete eksempler, gerne med inddragelse af virkelige / aktuelle problemstillinger.

Kursusmodel

  • Kurset afholdes 1:1 (Handicapformidlingen: borger + hjælper).
  • Undervisning kan afholdes i Handicapformidlingens undervisnings-lokaler, eller i borgerens hjem såfremt individuelle omstændigheder nødvendiggøre det. Undervisning varetages af en Handicapkonsulent og en medarbejder fra administrationen i fællesskab.
  • Undervisningsprogrammet gennemføres på 4-6 timer. Herudover kan der instrueres individuelt i vagtplanlægning i praksis eller supplerende konflikthåndtering.

Vil du høre mere eller har du spørgsmål – skriv til os på info@handicapformidlingen.dk eller ring på 70 777 333


Handicapformidlingen
Alle fortjener en god dag