Handicapformidlingen tilbyder hjælp til familier med et barn med handicap

I en familie med et barn med handicap, er det ikke kun barnet der er berørt men i højeste grad også resten af familien, søskende, forældre, bedsteforældre osv. I nogle situationer er barnet født med diagnosen, og i andre tilfælde støder det til i den tidlige opvækst. Uanset alder eller diagnose er det et kæmpe chok for hele familien, når et barn diagnosticeres med et alvorligt handicap. Hvordan forholder man sig til det nye liv ? Følelser som sorg, vrede, skyld og bekymring følger ofte med, og giver familien hårde betingelser. Forældrene kan opleve voldsomme fysiske symptomer, som hjertebanken, angstanfald, koncentrationsbesvær, søvnproblemer og ægteskabelige problemer. Det er meget vigtigt, at støtte og hjælpe en familie med et barn med handicap. Med den rigtige hjælp og støtte kan familien måske komme nogenlunde helskindet igennem de især, første svære år. Med den rette hjælp i tide, kan disse familier faktisk klare sig ligeså godt, som familier uden et barn med handicap.

I HF har vi bred erfaring med børneordninger og det vigtige familieliv. Vi står klar med tilbuddet om hjælp og tilbyder altid;

  • Fast konsulent tilknyttet jeres ordning
  • Tilbud om besøg af respiratorisk sygeplejerske til hjælp af undervisning, samtale og vejledning
  • Vagtdækning ved sygdom og hjælp til at finde de bedste team af hjælpere
  • Vi sørger for alt det praktiske vedr. bl.a. indhentning af børneattester, oplæring, respirationskurser, forældresupervision og meget mere

Hvordan kan forældrene få hjælp til den nye hverdag?

Psykologhjælp

På børneafdelingen kan forældrene ofte få tilbudt at tale med en psykolog. Hvis sorgreaktionen fortsætter i længere tid anbefales det at kontakte egen læge og få en henvisning til en psykolog og dermed modtage et terapiforløb.

Hjælp fra kommunen

Der er mange praktiske opgaver forbundet med det at have fået et barn med handicap. Kommunen har pligt til at oplyse og hjælpe med at koordinere de forskellige hjælpeforanstaltninger, der kan blive relevante. Det kan være alt fra tabt arbejdsfortjeneste, specialstøtte i børnehaven, hjælpemidler, fysioterapi, og eks. henvisning, vejledning og visitering af servicelovens hjælpeordninger. Herunder kan bl.a. nævnes følgende §;

§ 44 Personlig hjælp, omsorg og pleje (§83)
Ydelse: Til børn og unge som midlertidigt eller varigt har brug for hjælp

§ 84 Afløsning eller aflastning i forbindelse med pasning af en anden person
Ydelse: Afløsning og aflastning tilbydes til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

§ 32 Særlige dagtilbud og godkendelse af forældres udførelse af hjælpen i hjemmet
Ydelse: Hjemmetræning for børn med et fysisk handicap

Links og vejledning:

Når en familie også består af et barn med handicap, kan det være en meget stor hjælp at tale med andre ligesindede familier eller professionelle folk som er special-uddannede i eks. familie terapi.

Herunder har vi samlet relevante links:

Foreningen for børn med handicap og deres familier – https://www.fbhf.dk

På Sundhed.dk kan du læse meget om Støttemuligheder til forældre med handicappet eller alvorligt sygt barn.

Kontakt Handicapformidlingen:

Hvis du ønsker et konkret løsningsforslag, så send os en besked på nedenstående formular. Du er også velkommen til at ringe til os på 70 777 333 (hverdage mellem 9:00-15:00) eller skrive en mail: info@handicapformidlingen.dk.