Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Du skal vælge HANDICAPFORMIDLINGEN fordi:

Vi har branchens bedste borgerstyrede it-system, hvor du som arbejdsleder let kan styre vagtplanen elektronisk, og hjælperne kan se deres egne- samt kollegaernes vagter (medmindre det ønskes fravalgt). Rigtig mange sætter pris på, at der ikke skal udarbejdes timesedler eller godkendes vagter. Der skal blot indtastes vagtplan, så klarer vi resten. Dine hjælpere har også adgang til den elektroniske vagtplan, hvor vagter og mødetidspunkter er meget logisk bygget op. Systemet har en utrolig hurtig responstid og fortjener en demonstration.

Vikardækning døgnet rundt – året rundt. Læs mere under Vikardækning.

Du får tilkoblet en fast konsulent til din ordning. Dette gør det nemt at holde kontakten borger og firma imellem. Konsulenten kan assistere i alle opgaver, som ikke har med det direkte arbejdsgiveransvar at gøre, såsom rådgivning og vejledning i arbejdsleder-opgaven for din ordning, deltage i vagtmøder, assistere i forhold til ansættelse af nye hjælpere, konflikt håndtering og meget andet.

Vi har det formelle arbejdsgiveransvar for hjælperne ansat i ordningen. Dermed er vi juridisk ansvarlige i forbindelse med ansættelser, opsigelser, overdragelser med mere. Arbejdsgiveransvaret for arbejdsmiljølovgivningen kan efter en konkret vurdering ligge hos borgeren.

Vi varetager naturligvis alt omkring lønudbetaling, indberetning til e-indkomst, skat, feriepenge, pension, forsikringer, atp, aer, aes, fib, barsel dk, udarbejdelse af årsregnskab med mere.

Hjælpernes løn: Vi følger altid borgerens bevilling krone for krone. I vores system omsættes lønoverenskomsten, så denne præcist modsvarer bevillingen fra kommunen. Al anciennitet for løn og pension kan hjælperne medtage ved overgang til Handicapformidlingen.

Al service er naturligvis omkostningsfri for dig som borger. Vores indtægt er udelukkende administrationsbeløbet fra kommunen.
Flere gange årligt holder vi fest for alle vores arbejdsledere og hjælpere. Vi arbejder generelt for at skabe et godt fællesskab imellem de arbejdsledere, der er tilknyttet handicapformidlingen. Ligeledes styrker vores sociale arrangementer relationen imellem arbejdsledere og hjælpere, og hjælperne imellem. Til arrangementerne møder du rigtig mange af de hjælpere, som arbejder for os, og det kan være en fordel, når vikarvagter skal dækkes, da vi har større chance for at sende hjælpere ud, som du allerede kender til i forvejen og er tryg ved. Læs mere under Events

Skriv til os og så kan vi komme og fortælle nærmere omkring, hvad vi kan tilbyde dig og dine hjælpere, hvis vi overtager arbejdsgiveransvaret for din ordning.

Kontakt os for et uforpligtende møde: