Du skal vælge HANDICAPFORMIDLINGEN fordi:

 • Vi har branchens bedste borgerstyrede it-system, hvor du som borger let kan styre vagtplan elektronisk, og hvor hjælperne kan se deres egne- samt kollegaernes vagter (med mindre det ønskes fravalgt). Systemet fortjener en demonstration. Rigtig mange sætter pris på at der ikke skal udarbejdes timesedler eller godkendes vagter. Der skal blot indtastes vagtplan, så klarer vi resten. Dine hjælpere har også adgang til den elektronisk vagtplan, hvor vagter og mødetidspunkter er meget logisk bygget op. Systemet har en utrolig hurtig responstid..

 • Vikardækning døgnet rundt – året rundt. Læs mere under; Vikardækning. 

 • Du får tilkoblet en fast konsulent til din ordning. Dette gør det nemt at holde kontakten borger og firma imellem. Konsulenten varetager alle opgaver som ikke har med det direkte arbejdsgiveransvar at gøre. Som for eksempel: Rådgivning og vejledning i arbejdslederopgaven for din ordning, deltage i vagtmøder, assistere i forhold til ansættelse af nye hjælpere, konflikt håndtering og meget andet. De arbejdsområder som konsulenten dækker, er primært arbejdsområder som der ikke er underlagt arbejdsgiveransvaret. 

 • Vi har det formelle arbejdsgiveransvar for hjælperne ansat i ordningen. Dermed er vi juridisk ansvarlige i forbindelse med ansættelser, opsigelser, overdragelser mm… Arbejdsgiveransvaret for arbejdsmiljølovgivningen kan efter en konkret vurdering ligge hos borgeren.
 • Vi varetager naturligvis alt omkring lønudbetaling, indberetning til e-indkomst, skat, feriepenge, pension, forsikringer, atp, aer, aes, fib, barsel dk, udarbejdelse af årsregnskab, mm…  
 • Løn for hjælperne: Vi følger altid borgerens bevilling kr. for kr. I vores system omsættes en lønoverenskomst, der præcist modsvarer bevillingen fra kommunen. Al anciennitet for løn og pension kan hjælperne medtage ved overgang til Handicapformidlingen. 

 • Al service er naturligvis omkostningsfri for dig som borger. Vores indtægt er udelukkende administrationsbeløbet fra kommunen. 

 •  Flere gange årligt holder vi fest for alle vores borgere og hjælpere, og arbejder generelt for at skabe et godt fællesskab imellem de borgere der er tilknyttet handicapformidlingen. Ligeledes styrker vores sociale arrangementer relationen imellem borgere og hjælpere, og hjælperne imellem. Til arrangementerne møder du rigtig mange af de hjælpere, som arbejder for os, og det kan være en fordel når vikarvagter skal dækkes, da vi har større chance for at sende hjælpere ud, som du som borger allerede kender til i forvejen og er tryg ved. Læs mere under Events...

   

  Hvis du har lyst, hvornår vil du have mulighed for, at vi kommer og fortæller 

  nærmere omkring, hvad vi kan tilbyde dig og dine hjælpere, hvis vi overtager 

  arbejdsgiveransvaret for din ordning? Kontakt os for et uforpligtende møde: