Hvad er en BPA for noget?

For at kunne tildeles en såkaldt BPA ordning, Borgerstyret Personlig Assistance, skal du være handicappet, og ude af stand til selv at udføre almindelige dagligdags gøremål. Du kan først tildeles en BPA når du er fyldt 18 år. En BPA kan tildeles med alt lige fra hjælp i nogle få timer eller op til 24 timer i døgnet. Det er kommunen der visiterer, og tildeler dig en BPA bevilling.

Tildeles du en BPA ordning, skal du selv ansætte et hold af hjælpere. På skift arbejdes der hos borgeren i en planlagt vagtplan. Nu er du selv arbejdsleder og arbejdsgiver over din egen bevilling, og dit eget hold af handicaphjælpere.

Det er dig, der vælger, om du ønsker at være arbejdsgiver for hjælperne, eller du hellere vil indgå en aftale om at overføre bevillingen til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed som HF, der vil påtage sig opgaven.

Der skal udbetales løn, pension, sygeløn og de ansatte skal indberettes til kommunerne ved sygdom. Bliver en hjælper gravid, skal der søges refusion ved graviditetssygemeldinger og køres barsel – med eller uden løn. Der skal tilmed tegnes forsikring, og findes vikarer ved sygdom. Nå – ja – og så var der jo lige årsregnskaber og sygdomsfakturering. Hvis du vælger at overdrage dit arbejdsgiveransvar til en privat leverandør, fortsætter du selv som arbejdsleder. Det betyder, at du selv står for den daglige drift af din BPA ordning.

Dine ansvarsområder som daglig arbejdsleder er bla.;

 • Vagtplanlægning
 • Løbende opdatering af timeregistrering på dine hjælpere – se evt. instruktionsvideoer AXP
 • Personalemøder
 • Ansættelse af hjælpere – Vi hjælper med selve jobopslaget
 • Beslutning om ansættelse
 • Afskedigelse af dine hjælpere

HF tilbyder ved overdragelse af arbejdsgiveransvar;

 • Fast personlig konsulent
 • Vikardækning døgnet rundt – året rundt – såfremt du ikke selv har en hjælper fra teamet der tager vagten.
 • Branchens bedste borgerstyrede IT system
 • Masser af sociale arrangementer & kurser & meget mere…Læs mere…
 • Forsikring af dine hjælpere
 • Barselsfond og Feriekonto
 • Udbetaling af løn og pension til dine hjælpere (løn bestemmes altid af din kommune og bevilling)
 • Vejledning og rådgivning i arbejdslederrollen
 • Ansættelseskontrakter og opsigelser på dine hjælpere
 • Vi respekterer altid at det er borgeren der har styringen over sin ordning. Det er borgeren som bestemmer hvilke hjælpere der skal ansættes, og hvornår samt hvilke hjælpere der evt. skal opsiges. I en opsigelse kan vi hjælpe i en konflikthåndteringsproces, hvis der er brug for det.
 • Håndtering af barsel og sygedagpenge

Du er altid velkomne til at kontakte os for et uforpligtende møde. Kontakt os på telefonnummer: 70 777 333 hverdage fra kl. 09:00-15:00 eller på mail: info@handicapformidlingen.dk. I kan også sende en besked på nedenstående formular.


Se alle vores arrangementer her: