Handicapformidlingen anbefaler at du etablerer akutplan i tilfælde af sygdom

Vi anerkender, at flere kommuner har taget KL´s påmindelse om, at den endelige forsyningspligt i BPA-ordningerne er hos kommunen, til sig. Det skrev vi ud om tidligere på ugen. Vi er således bekendte med at flere kommuner ønsker at være på forkant – det er prisværdigt! Flere kommuner har nu udsendt “særlige Corona-guidelines” for BPA-borgerne. Planerne varierer fra kommune, til kommune, så det er vigtigt du undersøger hvad der er gældende i netop din kommune. Således du er på forkant med tingene – denne tid er kræver proaktive tiltag.

Som KL skitserede det, så er den endelige forsyningspligt i BPA-ordningerne hos kommunen. Det betyder, at hvis dit team bliver ramt, og der på baggrund heraf opstår en helt akut, særlig og uløselig situation, så skal kommunen sikre, at du får den nødvendige hjælp i situationen. Nogle kommuner ønsker at dække dette via internt personel i kommunen, mens andre nu informerer borgerne om, at de i disse helt særlige og uløselige situationer kan benytte akutvikar fra eksternt vikarbureau, under nærmere beskrevne betingelser, som varierer fra kommune til kommune.

Så undersøg med din kommune, hvis de ikke har meldt noget ud, hvorledes netop de ønsker at leve op til forsyningspligten, hvis det måtte blive aktuelt de kommende, dage, uger, og måske måneder… Gør det konkret (er vores klare anbefaling!), en anerkendelse af en “forsyningspligt” hjælper intet, hvis det blot er ord. Derfor anbefaler vi, at man får oplysninger om et konkret nummer, hvorpå man kan rekvirere hjælp, alle ugens dag, og døgnet rundt! Uanset om det er internt i kommunen, eller ved eksternt vikarbureau. Det er vigtigt, synes vi, at man har klarhed over en sådan “livlinje” netop nu! Og er på forkant.

Har din kommune givet tilsagn til rekvirering af ekstern vikar (anbefales at dette fåes på skrift) fra vikarbureau, så kan vi også hjælpe med formidling til eksternt vikarbureau. Vi ønsker at være “på” for alle, i disse særlige tider.

Husk, at vi bør anerkende de kommuner der har gjort dette proaktivt, og sendt information ud allerede! Vi bør derfor hjælpe hinanden, ved kun at benytte det, når det virkelig er en helt uløselig, særlig og akutsituation, og kun, hvis kommunen har givet udtrykkeligt tilsagn. På den måde hjælper vi alle hinanden. Som udgangspunkt bør man således søge egne interne løsninger, inden man benytter ekstern vikar, nøjagtig som mange af jer kender det fra dagligdagen. Ligesom det skal være godkendt af kommunen, efter den pågældende kommunes retningslinjer herfor, evt. særlige “Corona-retningslinjer” hvis de har udarbejdet sådanne.

Vi anbefaler, at man følger op på hvad der er gældende i ens kommune, inden det evt. måtte blive aktuelt – hvilket vi dog ikke håber det gør.

Altid åbent

I Handicapformidlingen har akuttelefonen 70 777 333 åbent døgnet rundt (som sædvanligt), ligesom vores Corona-hotline 71 997 340 også er åbent i tidsrummet fra kl. 09.00 – 22.00 alle ugens dage. Af hensyn til hinanden, så vil vi gerne appellere til at man kun anvender akuttelefonen, ved akutte henvendelser. På den måde kan folk med uopsættelige behov komme direkte igennem, hvis det brænder på med vagtdækningen.

Forslag til AKUTPLAN:
Det kan i disse tider være en god idé, at tjekke op på sin “akutplan“. Et stykke papir, eller andet, hvorpå man har kort har skitseret emner som følgende, hvis man skulle komme i en situation hvor man hurtigt skal indlægges:

  • Personoplysninger, herunder sygesikringskort.
  • Kontaktpersoner (og deres kontaktoplysninger) som skal informeres hvis man indlægges
  • Evt. Opdateret medicinliste, og evt. “nød-ration” af den daglige medicin, hvis et sygehus skulle være i mangel
  • Stillingtagen til pasningen af evt. husdyr. Hvem skal kontaktes, og hvem tager sig af dem
  • “Akut-kort” hvis du fx skulle have modtaget et sådan fra RCFM, eller anden instans, hvoraf sygehuset gøres opmærksom på særlige forholdsregler

Det kan være godt i pressede situationer, at der er taget stilling på forhånd. Vi håber IKKE nogen bliver alvorligt ramte, så dette er alene for at tage endnu et proaktivt tiltag.

Brænder det på – så er vi her 24 timer i døgnet.

Hold jer opdateret på: https://handicapformidlingen.dk/nyheder/
Hold jer desuden løbende orienteret her: https://politi.dk/corona

Med venlig hilsen
Handicapformidlingen