Opdatering på test af medarbejdere i kritiske funktioner – hvor der er behov for hurtigst mulig raskmelding

Sundhedsstyrelsen har i løbet af weekend offentliggjort en blanket for arbejdsgivererklæring til test af medarbejder med proceduren for at få en medarbejder i en kritisk funktion testet, allerede ved ”milde symptomer”, hvis hurtig raskmelding er nødvendig.

Dette dog alene under følgende forudsætninger:

 • Medarbejder er sygemeldt pt.
  • Har symptomer (omend kun milde)
   • Medarbejder varetager en kritisk funktion
    • Medarbejder kan ikke erstattes af anden medarbejder, og er en af meget få medarbejdere der kan varetage funktionen/jobbet
     • Oplæring af ny medarbejder er tidsmæssigt en umulighed

     Det er således ikke ”fri adgang” til test, da der forsat kan være knaphed på ressourcer test, men derimod en potentiel mulighed for vurdering af om der bør testes for at medarbejderen hurtigt kan vende tilbage på jobbet, trods eventuelt forsatte milde symptomer på COVID-19. Ellers er den generelle melding pt. at man skal være hjemme, og sygemeldt indtil 48 timer efter man er symptomfri.

     Sundhedsstyrelsen herom (opdateret 25.03.2020):

     Smittefrihed. For praktiske forhold kan patienter betragtes som smittefri fra 48 timer efter symptomophør, uanset om de har mistænkt eller bekræftet COVID-19, og uanset sygdomsforløb.”

     Formålet er således en hurtig raskmelding af en medarbejder i en nøglefunktion. Vores vurdering er ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer (senest opdateret 16.03.2020), at hjælpere er i kategorien for medarbejdere i ”kritisk funktion”. Dette alene er dog ikke nok til en henvisning, der skal også være akut behov for medarbejders raskmelding, grundet eksempelvis mange sygemeldinger i teamet, eller andre forhold der medvirker akut personalemangel.

     Fremgangsmåde: (Annulleret)

     1. Vurder om medarbejder konkret varetager en kritisk funktion hos dig
      • Vurder om der er så megen knaphed på kolleger (sygemeldinger) i teamet, at vedkommende ikke kan erstattes af anden medarbejder
       • Vurder om en raskmelding hurtigst muligt gør en konkret og afgørende forskel. Altså at man ikke nødvendigvis skal afvente at der er gået 48 timer fra medarbejder er symptomfri
        • Hvis man efter vurdering af ovenstående punkter finder det relevant at søge mulighed for test af sygemeldt medarbejder, så skal du som arbejdsleder tage kontakt til din personlige konsulent hos Handicapformidlingen, som så udfylder en ny blanket med den pågældende medarbejder (annulleret), og derefter henviser medarbejderen til at bestille tid hos den regionale COVID-19 vurderingsenhed (annulleret)
         • Den regionale vurderingsenhed vurderer derefter om der er grundlag for test, eller ej. Bliver medarbejder testet så vil de typisk modtage svar herpå i e-boks i løbet af det kommende døgn. Herefter skal medarbejder uden ugrundet ophold straks informere arbejdsleder og Handicapformidlingen i forhold til sygemelding og raskmelding i AXP

         Det er vigtigt at understrege, at dette ikke giver direkte og umiddelbar adgang til egentlig testning. Men derimod en udvidet mulighed for at personaler i kritiske funktioner, der ikke umiddelbart kan erstattes af anden medarbejder, kan få vurderet om en test er nødvendig/mulig, af hensynet til nødvendigheden af hurtig raskmelding.

         Der er forsat knaphed på ressourcer og test, hvorfor der forsat foretages skrappe prioriteringer. Derfor bør ovenstående også alene benyttes hvor kriterierne er opfyldt.

         Hold jer opdateret på: https://handicapformidlingen.dk/nyheder/
         Hold jer desuden løbende orienteret her: https://politi.dk/corona

         Med venlig hilsen
         Handicapformidlingen