Handicapformidlingens Corona Hotline: 71997340 mellem kl. 9 og kl. 22 – alle ugens dage

Eller skriv til: corona@handicapformidlingen.dk

Vi er opmærksomme på, at der disse dage er intensivt pres af henvendelser til myndigheder, rådgivere og forvaltninger. De corona/covid-19 relaterede problemstillinger risikerer at efterlade arbejdsledere, som selv er arbejdsgivere, i en situation hvor det kan være svært at få råd, vejledning og sparring, fra de sædvanlige samarbejdsparter, idet medarbejdere enten er hjemsendt eller overbebyrdede og svært tilgængelige.

Handicapformidlingen har indtil videre haft succes med inddæmmelse og forebyggelsesinitiativer hos konsulenter og i administrationsfunktioner. Vi har gennem årene opnået stor erfaring i varetagelse af arbejdsgiveropgaver. Vi har kapacitetsmæssigt og ressourcemæssigt fortsat kunne følge med 100 %.

Vi mærker i vores hverdag et stærkt øget behov for ovennævnte i disse dage, og leverer svar og afklaring til arbejdsledere, for hvem vi varetager arbejdsgiveropgaverne.

Vi har derfor besluttet at oprette en hotline for spørgsmål og sparring vedr. corona/covid-19 relaterede problemstillinger for alle arbejdsledere – ikke kun arbejdsledere i Handicapformidlingen.
Hotlinen besvares i det omfang vi har kapacitet, og opgaver ved fast tilknyttede arbejdsledere tillader det.

Vi tilbyder input, sparring og svar vedrørende spørgsmål indenfor: ansættelsesret, arbejdsmiljø, løn og HR i almindelighed (udløst af corona-situationen).

Alle arbejdsledere under Handicapformidligen har naturligvis fortsat adgang til vores døgndækkende akuttelefon, som prioriteres over vores corona hotline.

Hold jer opdateret på: https://handicapformidlingen.dk/nyheder/
Hold jer desuden løbende orienteret her: https://politi.dk/corona

Med venlig hilsen
Handicapformidlingen