Hygiejne og rengøring, samt opmærksomhedspunkter til arbejdsledere

Vi har fået gode og konstruktive henvendelser på vores ”chat” omkring smitte, rengøring mv. i borgers hjem. Hvad kan og bør man være opmærksom på.

Da alle specifikationer omkring COVID-19 endnu ikke er klarlagte, herunder virussens tidsmæssige evne til at overleve på flader i bl.a. hjemmet, så er det primært vigtigt at være opmærksom på:

  • Generel høj hygiejne og rengøringsstandard i det daglige.
  • Undgå kontakt med ”ansigt”, herunder særlig øjne, næse og mund (slimhinder), uden forudgående grundig håndvask, og gerne afspritning hvis muligt.
  • Husk virus overføres ikke alene ved berøring af en overflade (fx sofa, bord eller andet i hjemmet), men først hvis evt. virus kommer i kontakt med slimhinder, som ovenfor beskrevet.
  • Derfor god rengøring – efterfulgt at grundig håndvask, og evt. afspritning.

Sundhedsstyrelsen, har udarbejdet en fin og brugbar oversigt over opmærksomhedspunkter, som er vigtige at have ”in mind” som arbejdsleder, og ansat i disse tider:

Sundhedsstyrelsen skriver den 27.03.2020 følgende på deres side:

Klik her for læse hele nyheden på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

”Det er vigtigt at huske på, at man ikke kan smittes alene ved at røre ved genstande med virus på. Smitte kræver nemlig, at virus kommer i kontakt med slimhinder i mund, næse eller øjne.”
Link: Se pkt. 8. under overskriften ”Om coronavirus og COVID-19”

Handicapformidlingens Corona Hotline:
71 997 340 mellem kl. 9 og kl. 22 – alle ugens dage.
Du kan også skrive til os på corona@handicapformidlingen.dk

  • Hotlinen besvares i det omfang vi har kapacitet, og opgaver ved fast tilknyttede arbejdsledere tillader det
  • Vi tilbyder input, sparring og svar vedrørende spørgsmål indenfor: ansættelsesret, arbejdsmiljø, løn og HR i almindelighed (udløst af corona-situationen)

I Handicapformidlingen går vi ikke på weekend, vi er her for jer alle, også i weekenden.

God weekend, pas på jer selv, jeres teams og hinanden.

Hold jer opdateret på: https://handicapformidlingen.dk/nyheder/
Hold jer desuden løbende orienteret her: https://politi.dk/corona

Med venlig hilsen
Handicapformidlingen