To muligheder for henvisning til test for COVID-19

Sundhedsstyrelsen ”løsner op” pr. 1. april 2020, og giver således udvidet mulighed for at visse persongrupper (herunder hjælpere) kan testes ved milde symptomer:

Mulighed 1: Udvidet mulighed for test via hjælpers egen læge.
Mulighed 2: Øget mulighed for direkte henvisning til test via konsulent i Handicapformidlingen.

Vi anbefaler på nuværende tidspunkt “mulighed 1”, da regionerne oplyser telefonisk dags dato (2. april 2020), at de forsat er presset på ressourcer og derfor prioriterer ”hårdt”. Ikke alle regioner har fået implementeret de nye retningslinjer endnu, og således er vores vurdering at der formentlig kan være større mulighed for succes via hjælpers egen praktiserende læge.

Det er forsat vigtigt at have fokus på at symptomfri medarbejdere forsat ikke testes.

Mulighed 1: Udvidet mulighed for test via hjælpers egen læge:

Henvisning af personer med milde symptomer
Egen læge kan efter telefonisk visitation henvise patienter med milde symptomer på COVID-19 direkte til en diagnostisk test på regional COVID-19-klinik, hvis egen læge på baggrund af sin telefoniske vurdering finder at symptomerne er forenelige med COVID-19, og at patientens tilstand ikke giver behov for yderligere klinisk vurdering af patienten. Ved vurdering af henvisning til test kan læge tage udgangspunkt i følgende kriterier:

  • Hvis patienten varetager helt særlige nøglefunktioner i samfundet, som bekræftet af personaleleder eller dennes overordnede, herunder at medarbejderen i den aktuelle situation ikke kan erstattes af andre, og at det er aftalt med medarbejderen at denne umiddelbart møder på arbejde ved negativ COVID-19 test.

Reference: Læs side 6 i Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet nye retningslinjer pr. 1. april 2020

Man skal kun vælge at blive testet, hvis man er rask nok til at tage på arbejde efter man er testet negativ for COVID-19.

Mulighed 2: Øget mulighed for henvisning via konsulent i Handicapformidlingen:

Medarbejdere på sundheds- og ældreområdet, samt i indsatser for særligt sårbare grupper på socialområdet, som forventes umiddelbart at genoptage funktioner hvor der er tæt kontakt med patienter eller borgere, kan af nærmeste personaleleder, eller dennes overordnede, henvises uden om egen læge og direkte til test for COVID-19 i en regional COVID-19-klinik.

Hvis testen er negativ for SARS-CoV-2, kan medarbejderen vende tilbage til arbejde. Hvis testen er positiv for SARS-CoV-2, skal den ansatte fortsætte i selvisolation indtil 48 timer efter symptomophør.

Henvisning inden for sundhedsvæsen, ældrepleje og indsatser for særligt sårbare grupper på socialområdet kan ske ved brug af samtykkeerklæring for medarbejder og personaleleder, via telefonisk kontakt, eller pr. mail. Medarbejderen tager efterfølgende kontakt til en regional COVID-19-vurderingsenhed mhp. tid til diagnostisk test. Svaret på testen tilgår efterfølgende medarbejderen.

Reference: Læs side 6 i Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet nye retningslinjer pr. 1. april 2020

Således er det nu forsøgt (praksis kan være noget anderledes grundet knaphed i kapacitet) at gøre henvisning af medarbejdere mere smidigt, således arbejdsleder/arbejdsgiver kan henvise uden om egen læge og direkte til test, via telefonisk kontakt til regional COVID-19-klinik.

Vores anbefaling er på nuværende tidspunkt, at arbejdsleder og hjælper sammen koordinere og forsøger “mulighed 1”, hvor hjælperen kontakter egen praktiserende læge (her kan tidligere mail med Dokumentation for varetagelse af kristisk funktion – tilsendt fra Handicapformidlingen forsat være relevant), såfremt der er milde symptomer, men ikke mere end hjælperen kan møde ind umiddelbart efter svar på negativ test.

Svar kommer forsat til medarbejder selv, og kan tilgås via e-boks, eller sundhed.dk, og burde være klart seneste 24 timer efter test.

Viser ovenstående sig ”umuligt”, så kan arbejdsleder/hjælper kontakte deres respektive konsulent i Handicapformidlingen, som så kan forsøge “mulighed 2”, altså direkte henvisning til test, uden om praktiserende læge, ved telefonisk kontakt til regional vurderingsenhed.

Det er vigtigt at fremhæve følgende:

  • Personer uden symptomer testes forsat ikke
  • Vurder om test “giver mening” i forhold til hjælper vurderes at kunne starte op på arbejde umiddelbart efter potentiel negativ test. Ellers skal de forsat være sygemeldte i 48 timer efter symptomfri, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Hold jer opdateret på: https://handicapformidlingen.dk/nyheder/
Hold jer desuden løbende orienteret her: https://politi.dk/corona

Med venlig hilsen
Handicapformidlingen