Orienteringsskrivelse vedrørende ferie og coronavirus

Da sommerferien står for døren, vil vi med denne skrivelse informere dig om de retningslinjer, som gælder i Handicapformidlingen for medarbejdernes ferierejser til udlandet. Som ansvarlig virksomhed vil vi bakke op om myndighedernes vejledninger og anbefalinger.

Der sker løbende ændringer i Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Vejledningerne kan læses her Rejsevejledninger (um.dk). Der kan være krav om både test og isolation ved indrejse, når du kommer tilbage til Danmark.

Det er dit eget ansvar at være opdateret i forhold til regler og anbefalinger fra myndighederne.

Hvis der på tidspunktet for din afrejse gælder nogen former for restriktioner og/eller anbefalinger, der forhindrer dig i at møde på arbejde (som fx isolation), når du er kommet tilbage til Danmark, vil det, at du ikke kommer på arbejde, kunne betragtes som udeblivelse og en væsentlig misligholdelse af dit ansættelsesforhold. Det er derfor, at vi nu oplyser dig om, at det kan få alvorlige konsekvenser for ansættelsesforholdet, herunder opsigelse eller ophævelse, hvis ikke du kan møde på arbejdet.

Hvis du på trods af myndighedernes eventuelle restriktioner og anbefalinger alligevel vil rejse til udlandet, er det dit eget ansvar, at du, inden du rejser, har lavet en aftale med Handicapformidlingen om, at du, når du kommer tilbage fra udlandet, først møder på arbejde, når du har gjort, som myndighederne kræver, fx at gå i isolation. Du skal samtidig aftale, om du vil bruge fx ferie eller selvbetalt tjenestefri under dette fravær. Det er op til Handicapformidlingen at beslutte, om dit ønske kan imødekommes.

Hvis du bliver smittet med COVID-19 under en rejse, som er i strid med myndighedernes anbefalinger, kan det, efter en konkret vurdering, blive betragtet som selvforskyldt sygefravær, hvor du ikke vil have ret til løn under fraværet. Handicapformidlingen tager i den situation også forbehold for at opsige eller ophæve ansættelsesforholdet, idet selvforskyldt sygefravær kan betragtes som ulovlig udeblivelse og en væsentlig misligholdelse.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Handicapformidlingen på 70 777 333 og info@handicapformidlingen.dk. Husk også at overholde Sundhedsstyrelsens generelle råd til forebyggelse af smittespredning, uanset hvordan du holder ferie i år.

God ferie til alle! ⛱

Hold jer opdateret på: https://handicapformidlingen.dk/nyheder/
Hold jer desuden løbende orienteret her: https://politi.dk/corona

Med venlig hilsen
Handicapformidlingen