Beskrivelse og forholdsregler i forbindelse med smitterisiko gennem “nære relationer”

En stor andel af henvendelser i øjeblikket handler om vurdering af smitterisiko. Vurderingerne tager udgangspunkt i to kriterier: Rejser i risikoområder og tæt kontakt med personer der kan være smittebærere.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny vejledning med udførlig beskrivelse af hvordan nære relationer defineres, og hvordan i bedes forholde jer:

Håndtering af COVID-19: Rådgivning vedrørende nære kontakter

Hold jer opdateret på: https://handicapformidlingen.dk/nyheder/
Hold jer desuden løbende orienteret her: https://politi.dk/corona

Med venlig hilsen
Handicapformidlingen