Handicapformidlingen lukker ikke ned! Tværtimod så gearer vi op, og er der for jer ALLE – vi skal stå sammen – netop nu!

Vi afsætter alle ressourcer til kerneopgaven. Sikring af hjælp til borgere, og sikring af minimering af smitterisiko til/fra hjælpere. Alle andre opgaver kommer i anden række i denne periode – dette beder vi om forståelse for.

Indtil videre er der ingen sygemeldinger i administrationen eller blandt konsulenter – og vi tager alle forholdsregler for at undgå det skulle ske.

  • Al mødeaktivitet er aflyst / henlagt til videokonference
  • Der er etableret hjemmearbejdspladser til alle
  • Bemanding af Handicapformidlingens akuttelefon er opnormeret

Vi er der for jer de kommende måneder, og er klar til at løse de opgaver denne særlige situation måtte udløse.

Til hjælpere:
I løser det allermest følsomme arbejde i Danmark i denne periode. Vi beder jer fokusere på at efterleve retningslinjer for forebyggelse af smittespredning – endnu mere nidkært end I plejer.

Arbejdsmæssigt anses I for at være omfattet af kategorien sundhedspersonale. Det er derfor vigtigt at I passer jeres arbejde som hidtil. Det er en kerneopgave, som sikrer at hospitalssystem og den kommunale primærpleje ikke bryder sammen. Det forventes derfor at ægtefælle/samlever eller nærtstående familie passer børn – såfremt de ikke selv er omfattet af de særlige faggrupper som skal på arbejde (politi, brandvæsen og beredskab, sundhedspersonale osv.).

Skulle det være tilfældet bedes du benytte de kommunale nød-pasningstilbud som tilbydes disse særlige tilfælde.

Oplever I influenza-symptomer eller anden sygdom, så sygemelder I jer som vanligt:

  • Orientér arbejdsleder
  • Udfyld sygemelding fra jeres profil ved log-in. Vær opmærksom på covid-19 checkbox’en
  • Udskyd gerne henvendelser til administrationen hvis de kan vente

Til borgere:
Smitterisikoen har nået et niveau, hvor myndighederne har afløst inddæmningsstrategien med en afbødningsstrategi. Fremover gennemføres der ikke automatisk corona-test ved umiddelbar mistanke om smitterisiko. Der vil fremover i højere grad fokuseres på at vurdere den sygdomsramtes symptomer og eventuelle behandlingsbehov, med henblik på at hjælpe dem med størst / mest akut behov for behandling. Vi arbejder intensivt med planer for at styrke mulighederne for vagtdækning i tilfælde af et større antal sygemeldinger.

Skulle du blive smittet med covid-19, følger egen læge standard procedure, hvor infektionsmedicinsk læge kontaktes. Herfra tager lægen stilling til indlæggelse. Alle sygehuse har corona-retningslinjer og beredskabsplaner. Det vil være op til disse, hvordan den enkelte situation skal håndteres. Ligeledes gives der herfra råd om hvordan hjælperne skal forholde sig.

Til alle:
Konsulentmæssigt og administrativt er vi 100% bemandede og i drift. Der foregår et intensivt samarbejde med borgere, hjælpere og myndigheder.

Vejledninger, krav og opgaver ændrer sig fra time til time. Kvalitetssikring og vagtplanlægning fylder meget. Vi beder jer derfor om at gøre hvad I kan for at finde svar på eventuelle spørgsmål, på egen hånd – før I kontakter os.

Vi arbejder hårdt for at opretholde samme høje service og kvalitet som før corona – men kan i perioder have mere travlt end vi plejer.

Hold jer opdateret på: https://handicapformidlingen.dk/nyheder/
Hold jer desuden løbende orienteret her: https://politi.dk/corona

Med venlig hilsen
Handicapformidlingen