Selv-isolation?

Danmark står i en vanskelig situation, der kræver særlige handlinger og initiativer fra alle sider. Vi skal tage handling for at beskytte hinanden, os selv og vores kære.

Der kommer mange gode initiativer fra mange sider i øjeblikket og netop du skal gøre hvad der er det rigtige for dig – ud fra din situation. Ligesom vi skal passe på os selv nu og her, så skal vi også passe på ansatte i vores mange gode teams. Dette af flere hensyn. Fx. kan der med kort varsel ændres vejledninger og situationer, som ingen af os på nuværende tidspunkt kan forudse, da det på mange måder er ukendt land vi bevæger os i.

Det betyder bl.a., at vi skal holde vores gode medarbejdere parate til at træde til når der måtte være brug for det. Både på kort og længere sigt. Hvis du foretager en selv-isolation er det vigtigt at opretholde et stabilt team, som kan genoptage hjælpen, når denne selv-isolation ophører.

Ønsker du, som arbejdsleder, at foretage en frivillig ”selv-isolation” for at beskytte dig selv, så er der ansættelsesretlige forhold du bør være opmærksom på.

  • Siger du til hjælperne (der har planlagte vagter frem i tid, eller som er ansat til et bestemt timetal) at de uden videre skal blive hjemme fra job, så foretager du en ”suspension”. Det betyder, at medarbejderen forsat er ansat, og skal have løn (lægges i vagtplan) som sædvanligt, på deres respektive påregnelige vagter frem i tid. Dvs. de skal have fast påregnelig løn i perioden. Til gengæld skal hjælperne stå til rådighed for igen at møde ind på deres planlagte vagter, når du igen måtte ønske det. Dvs. du har et team, og en sikker fremtid at vende tilbage til, efter denne krise.
  • Hjælperne kan ikke hjemsendes uden løn, som vilkårene er nu. Det ville også være uhensigtsmæssigt for både dig, dine hjælpere, akut beredskab og samfundet som sådan. Netop derfor er offentligt ansatte suspenderet på samme facon.
  • Vi arbejder hårdt på at navigere alle arbejdsledere godt igennem dette, samtidig med at vi sikrer jer en tryg og sikker base, at vende tilbage til, efter krisen, såfremt I foretager denne suspension. Beslutningen om ent evt. suspension er dit valg som arbejdsleder, som vi selvfølgelig respekterer i denne særlige situation.
  • Sætter du andre på job. F.eks. familie, eller venner, som erstatning for en suspenderet hjælper i Handicapformidlingen, så er dette en frivillig (og yderst) prisværdig tjeneste vedkommende gør dig i denne svære tid. Men vedkommende er ikke ansat, og oppebærer ikke løn mv., og skal derfor ikke tastes i vagtplanen, medmindre du har ekstra og yderligere timer til dette i din bevilling. Den sædvanlige hjælper, der skulle have haft vagten, hvis ikke denne var suspenderet, skal indtastes på raske vagter i vagtplanen.
  • Skulle en myndighed vejlede dig anderledes, så forholder vi os selvfølgelig hertil. Skulle det være tilfældet, er vi nødsaget til at bede om en skriftlig bekræftelse fra denne myndighed. Dette vil være i strid med vaslingsreglerne i servicelovens § 3a, og ministerens udmelding om at hjælpere ikke blot kan hjemsendes uden varsel, i forbindelse med f.eks. indlæggelse. Myndigheden har forsyningspligten, og således også pligten til at sikre I alle har et team, straks som tingene normaliseres. Dette måske førend vi kan forudse – ingen ved det!

Overvejelser du bør gøre dig, før eventuel beslutning om frivillig selv-isolation:

I den meget alvorlige situation vi befinder os i nu, er handicaphjælpere sidste forsvarslinie før den kommunale primærpleje og hospitalsindlæggelse. Handicaphjælpere er således en meget vigtig ressource i vedligeholdelse af det akutte beredskabs kapacitet, der kæmper hårdt for at kunne sikre den akutte behandling, der i yderste konsekvens kan blive nødvendig (også for dig selv).

Aflønning af evt. nærtstående for timer afholdt under selv-isolation, er på nuværende tidspunkt ikke mulig – hvis nærtstående dækker timer for raske hjælpere som er suspenderet.
Nærtstående er ikke dækket af arbejdsrelaterede forsikringsforhold hvis de tager frivillige ulønnede vagter.

Smitterisikoen er ikke nulstillet – skulle nærtstående blive syge. Det er derfor vigtigt at opretholde stabiliteten for dit hjælperhold. Dette sikres ved at suspendere hjælpere med løn, hvis det vurderes nødvendigt at raske hjælpere ikke skal tage planlagte vagter.

Det er derudover vores entydige opfattelse, at alle hjælpere er stærkt bekymrede, og opmærksomme på alle risici forbundet med smitterisiko for alle jer særligt sårbare borgere. Vi får mange mange henvendelser fra hjælpere, som søger oplysninger om mulige forholdsregler der kan sænke smitterisiko.

Vi skal sikkert gennem dette, og vi skal have en god fremtid efter krisen. Vi skal vende tilbage, vi skal have noget at vende tilbage til. Vi skal tage ansvar for os selv, men også hinanden. Handicapformidlingen er i tæt og konstruktiv dialog med direktør og cheflæge Heidi Aagaard fra RCFM, som også nu er gjort opmærksom på de afledte konsekvenser, som frivillig selv-isolation kan have for arbejdsledere og borgere som selv er arbejdsgivere. Endvidere engagerer respirationscentrene sig nu i dette scenarie, og vi er blevet oplyst om, at der kommer en uddybende orientering fra RCFM og respirationscentrene snarest.

Skulle retningslinjerne ændre sig, så er det noget vi straks informerer jer alle om. Indtil I måtte høre andet, så er ovenstående retningslinjerne, således vi sammen fremstår som ansvarlige arbejdsledere/arbejdsgivere – både sundhedsfagligt og ansættelsesmæssigt.

Vi appellerer til, at alle arbejdsledere og hjælpere følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer og krav nøje. Disse justeres dagligt, og findes her: https://politi.dk/corona

Pas på jer selv, hinanden og på jeres teams.

Bedste hilsner
Handicapformidlingen.

Tryk på link for at at hente PDF med mailen fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind:
RCFM’s mail til borgere med muskelsvind (18. marts 2020)