Handicaphjælperes mulighed for at blive testet for corona/COVID-19

Sundhedsstyrelsen har udgivet nye retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet. Vi vil gerne fremhæve, at det nu er muligt for medarbejdere der varetager kritiske funktioner i sundhedsvæsen, ældrepleje og ved socialt udsatte, at blive henvist til vurdering og test for COVID-19.

Henvisning til test foretages telefonisk af egen læge.
Test udføres ved mistanke om COVID-19. Dvs. medarbejderen skal have lette til moderate symptomer på øvre-eller nedre luftvejsinfektion herunder hoste, feber, åndedrætsbesvær som giver mistanke COVID-19.

Handicapformidlingen har været i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, som har bekræftet vores vurdering af, at handicaphjælpere der udfører plejeopgaver i private hjem, er omfattet af den nye praksis for COVID-19 test. Dette i særdeleshed de af jer, der udfører respiratoriske opgaver.

Skulle der være behandlende læger, der ikke er enige i, at jeres jobfunktion hører under “kristiske funktioner”, vil vi gerne ridse Sundhedsstyrelsens egen definition af “kritiske funktioner” op:

En kritisk funktion er en aktivitet, der er nødvendig for i betydelig grad at styrke, opretholde eller hindreforværring af et konkret individs sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne ved aktiviteter forbundet med undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme. Fravær af disse kritiske funktioner vil være kendetegnet ved i betydeliggrad tab af ovennævnte. Der er ikke kun tale om funktioner rettet mod sygdom men også mod fx funktionsniveau og -evne. Eksempelvis kan genoptræning være en kritisk funktion, da fravær af genoptræning hos fx en ældre person med et hoftebrud kan betyde, at et personen får et uopretteligt funktionsevnetab. Begrebet kritisk funktion skal ikke ligestilles med ’akut’ eller ’livskritisk’

Link til Beskrivelse af kritiske funktioner i sundhedsvæsenet under COVID-19 (PDF)

Vi bemærker endvidere at:

Generelt betragtes patienter som smittefri fra 48 timer efter symptomer er ophørt – uanset om de har mistænkt eller bekræftet covid-19, og uanset sygdomsforløbet.

Du kan således genoptage dit arbejde som handicaphjælper hos din arbejdsleder 48 timer efter dine symptomer er ophørt. Der er brug for dig!

For personale i sundhedsvæsenet, ældreplejen og i indsatser for socialt udsatte, der i deres arbejde har haft nær kontakt med patient med bekræftet COVID-19, påhviler der personalelederen en særlig skærpet forpligtelse til at sikre, at medarbejderen har øget opmærksomhed på mulige symptomer på COVID-19, herunder feber, hoste, åndenød, muskel/ledsmerter, træthed og hovedpine, men også milde forkølelses-symptomer, til og med 14. dag efter kontakt.

Asymptomatiske medarbejdere, og medarbejdere med banale symptomer, som ikke er forenelige med COVID-19, kan gå på arbejde som normalt. Medarbejdere må ikke møde ved lette luftvejssymptomer som kan give mistanke om COVID-19, og skal forlade arbejdspladsen ved symptomdebut efter arbejds-start. Ved luftvejssymptomer kan medarbejderen møde på arbejde fra 48 timer efter symptomfrihed.

Medarbejdere, der varetager kritiske funktioner i sundhedsvæsenet, ældreplejen og i indsatser for socialt udsatte, og som har lette til moderate symptomerforenelige med COVID-19, kan efter telefonisk vi-sitation ved læge henvises til vurdering og test for COVID-19,såfremt det findes hensigtsmæssigt med hurtig raskmelding.Medarbejderen kan møde på arbejde efter negativ test for COVID-19 trods fortsat lette øvre luftevejssymptomer.

Link til Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet (PDF)

Hold jer opdateret på: https://handicapformidlingen.dk/nyheder/
Hold jer desuden løbende orienteret her: https://politi.dk/corona

Med venlig hilsen
Handicapformidlingen