Ny strategi skal sikre tests af kritisk sundhedspersonale

Der er hen over weekenden kommet en del ændringer og udmeldinger vedrørende test af medarbejdere som varetager kritiske funktioner i sundhedssektoren; søndag d. 23. marts har Sundheds- og Ældreministeriet offentliggjort følgende opdatering:

Teststrategi skal sikre at flest muligt testes for COVID-19

Sundheds- og ældreministeren har sammen med Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Lægemiddelstyrelsen besluttet at sikre gennemførelsen af en mere offensiv teststrategi for COVID-19 i Danmark. Det sker på baggrund af WHO’s anbefalinger og skal indføres under hensyn til den kapacitet, der er og kan skaffes og produceres på både kort og langt sigt i Danmark.

De konkrete anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen er nu:

  • Alle med mistanke om moderat til svær COVID-19, hvor mistanken fastholdes efter en klinisk vurdering i en COVID-19-vurderingsenhed på sygehus, skal testes
  • Fødende kvinder, der er visiteret til fødsel på en fødeafdeling, og hvor der er mistanke om COVID-19 skal ud fra et forsigtighedsprincip testes
  • Nyfødte børn skal testes, såfremt de har symptomer
  • Personer med let til moderate symptomer, der varetager kritiske funktioner i sundhedssektor, ældrepleje, arbejde med socialt udsatte eller andre helt særlige nøglefunktioner i samfundet, kan henvises såfremt arbejdsgiver finder det hensigtsmæssigt med hurtig raskmelding. Det er den praktiserende læge, der henviser efter vanlige principper
  • Der skal være en særlig opmærksomhed og lavere tærskel for sårbare grupper med henblik på vurdering og test

Læs mere på Sundheds- og Ældreministeriet’s hjemmeside:
https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2020/Marts/Ny-offensiv-teststrategi-i-Danmark.aspx

Der vil uden tvivl fortsat kunne opleves divergerende beskeder, ved henvendelser vedrøremde ønske om test, men ovenstående er pt. den officielle udmelding på området for bl.a. medarbejdere med kritiske funktioner i sundhedssektoren, ældreplejen, arbejde med socialt udsatte eller andre i helt særlige nøglefunktioner.

Som det fremgår af det officielle dokument, så skal man have symptomer, og visiteringen foretages af lægen.

Evt. afslag på test skyldes formentlig for nuværende flaskehalse, i form af mangel på evt. udstyr til at teste alle man måtte ønske.

Vi søger at holde jer opdateret bedst muligt, og således vil vi søge at opdatere jer alle snarest muligt.

Hold jer opdateret på: https://handicapformidlingen.dk/nyheder/
Hold jer desuden løbende orienteret her: https://politi.dk/corona

Med venlig hilsen
Handicapformidlingen