Sundhedsstyrelsen har udgivet beskrivelse af organiseringen af vaccinationsindsatsen mod COVID-19

Kære Arbejdsleder og Handicaphjælper i Handicapformidlingen

Visitationsprincipperne giver mulighed for, at Handicapformidlingen indsender liste over ansatte der ønsker at blive tilbudt vaccination mod COVID-19. Listen benytter Statens Seruminstitut til oprettelse i Det Danske Vaccinationsregister (DDV) og bookingmulighed ved lokalt vaccinationscenter.

Handicaphjælpere:

  • Du kan finde tilmelding til vaccinationsliste på din hjælperprofil under: “Information” eller i sektionen “Dokumenter/Links“.

Arbejdsledere:

  • Personer i særligt øget risiko for et alvorlig forløb ved COVID-19 med aktuel sygehuskontakt. Visitation sker via behandlingsansvarlige læge på sygehus. Praktiserende læge kan henvise til sygehus mhp. eventuel visitation til vaccination.
  • Personer i øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19. Visitation kan ske via den praktiserende læge eller behandlingsansvarlige læge på sygehus.

Når du kan tilbydes vaccination i et vaccinationscenter, modtager du invitation og detaljeret information i Digital Post på borger.dk eller i e-boks. Detaljer omkring booking af vaccination vil fremgå af orienteringen. Der er endnu ikke oplysninger fra myndighederne om hvornår denne orientering og bookingmulighed kan gennemføres. Dog forventes det, at prioriteringsrækkefølgen opdateres på baggrund af tilkendegivet ønske, og på baggrund af handicaphjælperes samfundskritiske funktion.

Mange parametre og prioriteringer er forsat uvisse, og Sundhedsstyrelsen er først at træffe igen i det nye år til forhåbentligt at kunne afklare yderligere. Vi er, i Handicapformidlingen, altid PÅ! Og vi ønsker løbende, at give jer en fortjent indsigt i det arbejde vi gør, for at stille arbejdsledere og hjælpere bedst muligt. Det fortjener I alle!

Vi kan ikke garantere hvem der tilbydes vaccine eller hvornår. Vi kan dog garantere, at vi følger det tæt, og vil herudover gøre hvad vi kan, for at være bedst muligt forberedte til det tidspunkt, hvor visitation via arbejdsgiver måtte blive en mulighed. Derfor allerede nu dette opslag, og derfor arbejdes der allerede nu på opsætning af liste. – Vi skylder jer alle at være på forkant – nøjagtig som I kender Handicapformidlingen fra forårets mange opdateringer om COVID-19.

Klik her for at læse Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af vaccination mod COVID-19.

Godt nytår til jer alle og pas ekstra godt på hinanden.

Hold jer opdateret på: https://handicapformidlingen.dk/nyheder/
Hold jer desuden løbende orienteret her: https://politi.dk/corona

Med venlig hilsen
Handicapformidlingen
Alle fortjener en god dag