KL minder kommunerne om at den endelige forsyningspligt er hos kommunen

Handicapformidlingens juridiske afdeling og ledelse har haft tæt og konstruktiv dialog med KL (kommunernes landsforening) siden regeringens afbødningsstrategi trådte i kraft i onsdags (11. marts 2020). Vores formål med dette er, at være på forkant med de udfordringer den nuværende krise lynhurtigt kan skabe for borgere med BPA bevilling. Dialogen har nu udmøntet sig i en påmindelse fra KL, til alle landets kommuner, om kommunernes forsyningsforpligtelse ift. Borgere med BPA opridses.

Vores hensigt og mål med dialogen har fra starten været, at gøre det muligt for alle borgere med BPA at få bevilget nødvendig vikarhjælp i tilfælde af sygdom på deres teams, som følge af corona/covid-19. Det er med stor glæde at vi ser ud til at være i mål med denne del af vores planer for sikring af handicaphjælp under krisen.

Borgerstyret personlig assistance (BPA) og ordninger med kontant tilskud, jf. servicelovens §§ 95-96
En række borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne modtager borgerstyret personlig assistance (BPA) eller kontant tilskud til ansættelse af hjælpere, jf. servicelovens §§ 95-96. Det er ikke kommunalt personale, der yder hjælpen til denne gruppe af borgere, men de privatansatte hjælpere, som borgeren selv er arbejdsleder og evt. arbejdsgiver for. Kommunens rolle i en BPA-ordning er at varetage myndighedsopgaven med at bevilge hjælpen, følge op og føre tilsyn.

Hvis en borgers hjælpere bliver syge, og det ikke er muligt for borgeren at dække sig ind ved hjælp af vikarer mv., så skal kommunen træde til med hjælp. Kommunens forsyningsforpligtelse er bl.a. beskrevet i dette svar fra daværende social- og indenrigsminister til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg af 28. november 2016:
https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/sou/spm/68/svar/1362327/1693247/index.htm

Hvis borgeren selv bliver syg, skal han/hun iagttage samme forholdsregler som alle andre.

For borgere, der udover en ordning med BPA eller kontant tilskud også har en respiratorordning er regionen med indover ordningen, da de har myndighedsansvaret i forhold til den respiratoriske behandling, borgeren får fra sine hjælpere. Hvis en borger, som har en respiratorordning, bliver syg bør borgeren hurtigst muligt lade sig indlægge og/eller kontakte det respirationscenter i regionen (øst eller vest), som han/hun er tilknyttet.

Med venlig hilsen, KL

Således kan I tage denne besked med jer i evt. drøftelser med netop jeres kommune, hvis det skulle blive relevant i denne særlige tid / situation, som vi alle oplever netop nu. De enkelte kommuner vil formentlig selv melde konkret ud de kommende timer, dage, uger, så hold jer opdateret på hjemmesider mv. Vi giver selvfølgelig besked, som vi får relevante informationer ind.

Tak – til KL for resolut handling.

Hold jer opdateret på: https://handicapformidlingen.dk/nyheder/
Hold jer desuden løbende orienteret her: https://politi.dk/corona

Med venlig hilsen
Handicapformidlingen