Så kan vi endelig komme igang med førstehjælpskurser igen efter Corona restriktionerne er ophævet.

Kurserne er målrettet handicaphjælpere og der udstedes et gyldigt, kompetencegivende førstehjælpsbevis fra Dansk førstehjælpsråd.
I BPA ordninger skal kurset bevilliges af kommunen. Når kommunen har bevilget kurset, skal bevillingen sendes via mail til kurser@handicapformidlingen.dk
Deltagere på kurset vil lære følgende:
·          Førstehjælpens fire hovedpunkter
·          Alarmering 1-1-2
·          Bevidsthedstilstand
·          Nødflytning fra kørestol og seng
·          Overlevelseskæden
·          Basal genoplivning, ABC metoden
·          Brug af hjertestarter (AED)
·          Stabilt sideleje
·          Førstehjælp til voksne ved fremmedlegemer i luftvejene
·          Psykisk førstehjælp
Kurset afholdes på følgende datoer:
Onsdag d. 6. oktober 2021 kl. 10-14 Nørrebrogade 131, 7000 Fredericia
Fredag d. 8. oktober 2021 kl. 10-14  Nørrebrogade 131, 7000 Fredericia
Torsdag d. 11. november 2021 kl. 10-14  Nørrebrogade 131, 7000 Fredericia
Jeg besvarer gerne spørgsmål på kurser@handicapformidlingen.dk
Mvh
Josefine Røgilds Pedersen 71 997 389