Handicapformidlingen har i går været i Østre Landsret mod FOA i en sag, der vedrørte opsigelse af en hjælper, som var vendt tilbage jobbet efter endt barsel.

På trods af, at Handicapformidlingen i retten førte 6 vidner, der alle forklarede, at beslutningen om opsigelse af hjælperen var truffet før den gravide blev gravid, lagde Landsretten vægt på, at der var gået mellem 6-10 måneder fra beslutningen blev meddelt hjælperens tidligere BPA-firma og frem til hjælperen meddelte, at hun var blevet gravid, uden at beslutningen om opsigelse havde udmøntet sig i, at hjælperen rent faktisk blev opsagt, og uden at der forelå nogle advarsler af medarbejderen. 

Eftersom der ikke forelå dokumenterbare advarsler af hjælperen og blev opsagt en måned efter tilbagekomst fra barsel, mente Landsretten at der var en sammenhæng mellem graviditet og opsigelse.

Handicapformidlingen mener at dommen er forkert, eftersom vi jo ved, at beslutningen om fyring ikke havde noget med hjælperens barsel at gøre, men der er et stykke vej fra, at vide at man har ret, og frem til at kunne føre beviset for det i retten.

Derfor har vi taget dommen til efterretning og undersøger for tiden muligheden for at få prøvet sagen i Højesteret.

Hjælperen blev tilkendt ca. 12 måneders løn i godtgørelse.

Denne afgørelse belyser tydeligt vanskeligheden for borgere med BPA i, at afbryde samarbejdet med en hjælper, selv efter endt barsel og hjælper er vendt retur på arbejde, uanset ønsket om at opsige medarbejderen ikke har nogen sammenhæng med graviditet og barsel.

Såfremt nogen borgere står i den situation er det yderst vigtigt, at I kontakter Handicapformidlingen, så situationen bliver håndteret korrekt.