OMRÅDE:  4930 Maribo

LIDT OM MIG:
Handicaphjælper søges til respiratorisk overvågning og behandling af 59-årig mand med ALS. Borgeren bor i eget hus sammen med sin ægtefælle og deres 4 katte. Hjemmeplejen varertager plejeopgaverne.

JOBBESKRIVELSE:
Respiratorisk overvågning og behandling i borgerens eget hjem. Du skal kunne agerer respektfuldt i det og omkring hans privatliv. Kunne være tilstede, men uden at gøre sig bemærket.

Borgeren værdsætter medinddragelse og deltager aktivt i dele af opgaveløsningen.

I forbindelse med ansættelsen vil du blive oplært i respiratorisk behandling og overvågning, du vil modtage certificering til respiratorisk behandling fra RCØ, inden selvstændige vagter kan påbegyndes. Der vil være ca. 6 oplæringsvagter samt en afsluttende evalueringsdag på RCØ i Glostrup.

Der afholdes minimum 4 årlige teammøder ligesom der vil kunne tilbydes aktiviteter omkring supervisering.

Borgeren har et godt team bestående af 5 faste hjælpere og du vil arbejde i fast 6 ugers rul i skiftende vagter. Vagterne er 8 timers vagter fordelt på dag-, aften- og nattevagter.

Om dig:

 • Frisk og fuld af humor – med hjertet på rette sted
 • Omsorgsfuld og ansvarlig i alt hvad du gør
 • Stabil og fleksibel – holdet dækker ind for hinanden.
 • En helhjertet tilgang til mennesker med fysisk handicap
 • Kan se dig selv arbejde ved borger i en længere periode
 • Du er ikkeryger og har kørekort, kategori B
 • Erfaring ikke nødvendig – du oplæres i hjemmet

Du bliver som handicaphjælper en del af et godt, fleksibelt og nødvendigt team af handicaphjælpere, der i fællesskab dækker alle vagter året rundt. Jobbet foregår i borgerens eget hjem, til fritidsaktiviteter, sociale arrangementer og de udflugter borgeren skulle have lyst til at deltage i.

KVALIFIKATIONER:

 • Kørekort B
 • Fleksibel/stabil
 • Empatisk
 • Tåler kat

PRAKTISKE INFORMATIONER:

 • Startdato: Snarest muligt
 • Deltid: 31 timer pr. uge
 • Sidste frist for ansøgning: 01.07.2021
 • Afholdelse af samtaler: Løbende
 • Vi forbeholder os retten til at fjerne jobopslag før sidste frist, såfremt den rette kandidat er fundet
 • Hvis ikke du har hørt noget inden sidste frist, må du gå ud fra at stillingen er besat til anden side

LØN:
Hos pågældende borger aflønnes du med en grundløn på 130,91 kr. eller 133,13 kr. ved minimum tre års anciennitet.*
Desuden gives der tidstillæg aften, nat og weekender. Kig her for yderligere information.
*Fra 01.01.2009

KONTAKT:
Har du lyst til at søge den ledige stilling, skal du sende en skriftlig ansøgning direkte til Handicapformidlingen på mail: 200800@handicapformidlingen.dk – gerne med et billede af dig selv.
Spørgsmål vedrørende stillingen skal rettes til konsulent Line Madsen på mail: Line@handicapformidlingen.dk eller på telefon: 71999765 på hverdage mellem kl. 09:00 og 15:00.
Ved eventuel henvendelse, oplys da medlemsnummer: 200800