OMRÅDE:  4560 Vig, Odsherred

Vi søger handicaphjælpere til en socialt bevidst, humoristisk og fagligt engageret kvinde i 50’erne.

Vi tilbyder et spændende arbejde i velindrettet privat hjem. Jobbet byder på faglige udfordringer inden for relationsdanelse, sammenspil mellem dig, borger og ægtefælle samt respiratoriske kompetencer

 • Har du lyst til at uddanne dig / efteruddanne dig indenfor det respiratoriske område?
 • Vil du være med til at gøre en vigtig og højt værdsat, forskel for et andet menneske?

Vi tilbyder kompetencegivende opkvalificering efter individuelt tilpasset oplæringsplan, og ser frem til at behandle din ansøgning.

JOBBESKRIVELSE:
Arbejdsopgaverne består af at sikre lægeordineret respiratorisk behandling og overvågning 24 timer i døgnet, fordelt på dag- og nattevagter af 12 timers varighed. Borger har tracheostomi og er tilkoblet hjemme-respirator.

Ud over den respiratoriske del er man 2. hjælper i enkelte plejeopgaver. Kommunikation foregår ved hjælp af øjenstyret computer.

Du behøver ikke have prøvet det før, men nysgerrighed omkring området er et stort plus. Vi tilbyder grundig oplæring fra erfarne kollegaer efter principperne for ”Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet”, udarbejdet af RespirationsCenter Øst. Du bliver efterfølgende certificeret efter evaluering på Respirationscenteret. Borger er fint i stand til at bidrage med vejledning under din oplæring, du vil derfor have et grundigt kendskab til borgerens behov, før du starter med selvstændige vagter efter gennemført certificering.

Opgaverne understøttes med ekstra hjælp til plejeopgaver i dagtimerne, så der kan fokuseres på det respiratoriske arbejde. Plejeopgaver varetages ligeledes af teamet og koordineres af konsulenten for teamet imellem jer i fast vagtrul – I er således 2 hjælpere på vagt i dagtimerne. Der er ligeledes mulighed for blandede vagter af hhv. pleje og respiratorisk karakter, men alle starter med at blive certificeret. Vagtrullet tilgodeser langsigtet planlægning af arbejdsliv, fritid og fleksible muligheder for vagtbytte.

Du bliver som handicaphjælper en del af et godt, fleksibelt og nødvendigt team af handicaphjælpere, som i fællesskab dækker alle vagter året rundt. Jobbet foregår i borgerens eget hjem, til fritidsaktiviteter, sociale arrangementer og de udflugter borgeren skulle have lyst til at deltage i.

Som medarbejder i Handicapformidlingen bliver du desuden inviteret til et væld af spændende og sjove arrangementer, både faglige og sociale. Se vores liste over afholdte arrangementer på vores hjemmeside:

https://handicapformidlingen.dk/events/

KVALIFIKATIONER:

 • Kørekort B
 • Fleksibel og løsningsorienteret
 • Mødestabil
 • Humoristisk sans
 • Empatisk

PRAKTISKE INFORMATIONER:

 • Startdato: Snarest
 • Fuldtids og deltidsstillinger tilbydes efter aftale
 • Sidste frist for ansøgning: 27.05.2022
 • Afholdelse af samtaler: Løbende
 • Vi forbeholder os retten til at fjerne jobopslag før sidste frist, såfremt rette kandidat er fundet
 • Hvis ikke du har hørt noget inden sidste frist, må du gå ud fra at stillingen er besat til anden side

LØN:
Stillingen aflønnes iht. Landsoverenskomst for handicaphjælp i borgers eget hjem (minus BPA). Klik for takstblad her.
Der er desuden tilknyttet et særtillæg til denne stilling, der aflønnes pr. time.

KONTAKT:

Har du lyst til at søge den ledige stilling, skal du sende en skriftlig ansøgning til mail: 200206@handicapformidlingen.dk  – gerne med et billede af dig selv.
Spørgsmål vedrørende stillingen skal rettes til konsulent Anders Agensø på mail: anders@handicapformidlingen.dk eller på telefon: 71 99 97 83 på hverdage mellem kl. 09:00 og 15:00.
Ved eventuel henvendelse, oplys da medlemsnummer: 200206

HANDICAPFORMIDLINGEN:
Handicapformidlingen administrerer hjælperordninger for mennesker med handicap i Danmark. Handicapformidlingen er Danmarks bedste BPA-leverandør – og specialist på området.
Læs mere på vores hjemmeside: www.handicapformidlingen.dk
Er du interesseret i at blive ansat i Handicapformidlingen, kan du finde vores ledige jobs her.