Hej alle

I så måske artiklen om Handicapformidlingen i Ekstra Bladet i sidste uge. Den var i vores øjne temmelig skæv og citaterne taget ud af en sammenhæng.

Nu er Ekstra Bladet vendt tilbage med flere spørgsmål. Nu handler det om, at vi snyder kommunerne ved ikke at sende dokumentation for vores regninger.

Der er intet, der er mere forkert!

Vi har svaret Ekstra Bladet på deres spørgsmål – læs dem her (PDF) hvis du vil vide hvordan vi ser på sagen inden du læser om det i avisen.

Brev til samarbejdspartnere

Kære alle

Ekstra Bladet bragte i sidste uge en ærgerlig og kritisk artikel om Handicapformidlingen. De har siden fulgt op med en række spørgsmål, så vi forventer at de bringer mere om os i de kommende uger.

Til jeres orientering vedlægger vi deres spørgsmål og de svar vi har givet – læs dem her (PDF).

Vi er rigtige kede af Ekstra Bladets dækning. Den får os til at fremstå i et helt andet lys end det vi ønsker. Og den matcher langt fra hvad vi alle kæmper for alle døgnets 24 timer året rundt: at alle fortjener en god dag. Det er jeres indsats, der gør en forskel derude – ikke Ekstra Bladets helt forkerte gengivelse af den!

I artiklerne vil Ekstra Bladet påstå, at vi bevidst skulle snyde kommunerne ved f.eks. ikke at ville sende dokumentation for regninger til kommunerne.

Der er intet, der er mere forkert!

Kommunerne skal naturligvis kontrollere vores arbejde og sikre sig, at vi efterlever alle regler på området. Vi overholder alle regler, og vi byder enhver rimelig forespørgsel om dokumentation og stikprøvekontrol velkommen.

Det er da også den afgørende grund til, at vi har et godt, professionelt og langvarigt samarbejde med de 87 af landets 98 kommuner, hvor der er handicappede borgere der kan bruge vores hjælp. Det er klart, at der i sådanne samarbejder kan opstå uenigheder og tvister. Men vi har en god og lang tradition for at skabe enighed og bevare fokus på den væsentligste opgave: at hjælpe borgere med handicap.

Det var f.eks. tilfældet med Tønder kommune, hvor vi sidste år i en fælles dialog med Socialtilsynet fik genskabt et godt samarbejde.

Det er rigtigt, at vi har dialog med Silkeborg kommune om en række ubetalte regninger. Vi har faktisk ubetalte lønninger for over 3 millioner DKK. til gode hos kommunen.

Silkeborg kommune stiller i vores øjne helt urimelige krav til dokumentation for disse regninger. De ønsker bl.a. at se langt flere timesedler og meget mere dokumentation for sygefravær end BPA-reglerne foreskriver. Vi kan sagtens dele disse informationer, men da det er en stærkt ressourcekrævende opgave at finde f.eks. samtlige timesedler, finder vi det rimeligt at Silkeborg kommune betaler os for arbejdet med at fremskaffe materialerne. Det vil kommunen ikke.

Silkeborg kommune har kontaktet Socialtilsynet om vores påståede manglende dokumentation. Socialtilsynet har – bl.a. på baggrund af en fyldestgørende redegørelse fra os – tilkendegivet, at vi overholder reglerne og altså fremsender den fornødne dokumentation. Det er derfor vores forventning, at Silkeborg Kommune afslutter sagen. Og at Ekstra Bladet derfor også vil afslutte deres kritiske artikler om os.

Vi har tidligere inviteret Ekstra Bladet på besøg for at give dem mulighed for at høre mere om Handicapformidlingen og vores aktiviteter. Det har de afslået med begrundelsen, at de kun vil skrive kritiske artikler. Det må man desværre sige, at de gør – desværre med den konsekvens, at de stiller hele branchen og alle, der dagligt gør en god, professionel serviceindsats i et skævt og fordrejet lys.

Vi håber imidlertid fortsat at vi kan etablere en konstruktiv dialog med Ekstra Bladet og at de vil stoppe deres unuancerede og kritiske dækning. Vi vil holde jer orienteret om udviklingen. Men lige nu og her, vil vi gerne sige jer en stor tak for jeres indsats derude!

Med venlig hilsen
Søren Rynkebjerg og Klaus Dübe
Handicapformildingen