Kære alle

Ekstrabladet har, efter en kort pause, tilsyneladende genoptaget kampagnen til miskreditering af Handicapformidlingen.

Journalisterne udviser fortsat ikke ønske om at belyse BPA området nuanceret og oplysende, men fortsætter deres sensationsprægede og udokumenterede antagelser, som er baseret på egen fortolkning af andenhåndsoplysninger, og en jagt på tidligere ansatte.

Vi er ærgerlige over det negative fokus der rammer alle i branchen, men særligt ærgerlige over at det rammer jer, vores medarbejdere, arbejdsledere og samarbejdsparter, som sikkert med mellemrum skal bruge tid og energi på at forklare Ekstrabladets bevidste vildfarelser overfor famile, venner eller bekendte.

Ekstrabladet har sendt en række nye spørgsmål. Vi kan desværre ikke sende fyldestgørende svar til journalisterne, idet sætninger klippes og vores pointer manipuleres så de passer i avisens forudindtagede vinkel. Vi vil dog gerne tilbyde mere fyldestgørende besvarelse til alle jer der berøres af kampagnen, på den ene eller på den anden måde. Vi har indsat Handicapformidlingens tanker, svar og kommentarer med rød tekst herunder, i Ekstrabladet’s oprindelige henvendelse (med sort tekst).

Hej Søren Rynkebjerg,

Vi har talt med en række kilder, som beskylder dit selskab Handicapformidlingen for systematisk at underbemande teams af hjælpere hos de borgere, der er tilknyttet selskabet, så man i stedet kan benytte vikarer fra HF Vikarbureau og på den måde forbedre indtjeningen.

Ovennævnte “kilder” og beskyldninger tager ikke udgangspunkt i den virkelighed Handicapformidlingen driver virksomhed i (som vi respekterer 100%):

 • Borgere med personlig hjælperordning er arbejdsledere, og de bemander selv deres teams
 • Borgerne har ingen interesse i at underbemande deres eget team
 • Borgerne vælger selv hvilket vikarbureau de vil anvende hvis behovet måtte opstå, og de har en vikarbevilling – der er adskillige aktører på markedet. Handicapformidlingen distribuerer udførlige leverandørlister, som fast kutyme, til borgere med vikarbehov
 • Flere borgere vælger Handicapformidlingen fordi vi hurtigt og effektivt understøtter deres rekruttering af faste hjælpere
 • En markedsundersøgelse vil hurtigt vise, at HFVikar er den billigste løsning i langt de fleste tilfælde
 • Vi kan konstatere at Handicapformidlingen almindeligvis anerkendes af ordregivere for at levere bedste kvalitet til laveste pris. Netop derfor falder valget ofte på Handicapformidlingen, når opgaver skal løses, både i det daglige, og ved større offentlige udbud
 • Handicapformidlingen har adskillige eksempler på borgere, som har anvendt medarbejdere fra HFVikar til akut vagtdækning, og efterfølgende har formået at stabilisere sit team med selvsamme hjælpere under fastansættelse

I den forbindelse vil vi bede dig svare på følgende:

 • Ulla Wernberg-Møller, handicapchef hos Ikast-Brande Kommune, udtaler: ”Vi har en opfattelse af, at Handicapformidlingen ikke hjælper borgerne tilstrækkeligt med få ansat et fast team omkring sig, så borgerne derved kommer til at anvende vikarer fra Handicapformidlingen til dækning af de manglende vagter.” Hvad er din kommentar til det?
  • Handicapformidlingen anvender store ressourcer på at hjælpe med rekruttering af faste hjælpere til de enkelte teams og vi har nok et af branchens bedste ”setup” i forhold til at kunne understøtte rekrutteringen af netop faste hjælpere. Det er vi faktisk kendte for.
  • Vi har på baggrund af Ekstrabladets fremstilling af denne udtalelse inviteret Ikast-Brande Kommunes handicapchef, Ulla Wernberg-Møller til et dialogmøde. Vi håber på direkte og konstruktiv dialog med Ikast-Brande kommune, så evt. uklarheder i samarbejdet og rollerne kan belyses grundigt.
 • På samme måde kan vi se i dokumenter, vi har fået aktindsigt i, at Silkeborg Kommune flere gange har brokket sig over et ”meget, meget stort” forbrug af vikarer fra HF VikarBureau til ”en meget dyr timepris”. Hvad er din kommentar til det?
  • Borgere i respiratorisk behandling i Region Midtjylland skal dækkes med faglærte godkendte respirationsvikarer, som naturligvis er dyrere at aflønne end ufaglærte fastansatte hjælpere, og den af Silkeborg Kommune omtalte ”dyre timepris”, er trods alt en af markedets laveste ift. kategorien af hjælp der ønskes. Alt er relativt, er der en klog herre der engang har udtalt.
 • Hvad kan være forklaringen på, at Silkeborg Kommune har betalt for et ”meget, meget stort” forbrug af vikarer hos jer?
  • Borgere i respiratorisk behandling i Region Midtjylland, skal dækkes med faglærte godkendte respirationsvikarer, som naturligvis er dyrere at aflønne end ufaglærte fastansatte hjælpere. Køber man en højt specialiseret ydelse, med meget kort varsel, så er det naturligvis forbundet med højere løn-omkostninger som skal dækkes. Dette gælder også i Silkeborg Kommune.
 • For at blive klogere på sagen har vi talt med flere tidligere, ledende ansatte i Handicapformidlingen. Flere af dem deler kommunernes bekymringer. Én siger: ”Jeg havde helt klart det indtryk, at det gjaldt om at få underbemandet de teams og sørge for, at der i stedet blev brugt en masse vikarer fra vores eget vikarbureau. Det var en smart fidus, for kommunerne betaler langt mere for en vikar end en fastansat.” Hvad er din kommentar til det?
  • Dette er ikke en korrekt opfattelse, og det er faktuelt forkert.
 • Er det korrekt, at en vikar fra HF Vikarbureau koster langt mere end en fastansat fra Handicapformidlingen?
  • Borgere i respiratorisk behandling i Region Midtjylland skal dækkes med faglærte godkendte respirationsvikarer, som naturligvis er dyrere at aflønne end ufaglærte fastansatte hjælpere, uanset hvilket firma de kommer fra.
 • Kan ansatte hos Handicapformidlingen også tage vagter for HF Vikarbureau?
  • Borgere i respiratorisk behandling i Region Midtjylland, skal dækkes med faglærte godkendte respirationsvikarer, ikke ufaglærte. Vikarer vurderes på fagkompetencer og ikke tilknytningsforhold, hvorfor dette synes irrelevant. Alle kvalificerede medarbejdere er velkomne. Dette sikrer høj kvalitet og fleksibilitet.
 • Vi har desuden fået aktindsigt i et brev, som en anonym whistleblower har sendt til Silkeborg Kommune. Whistlebloweren skriver i brevet: ”Handicapformidlingen sørger for, at der typisk ikke er bemanding nok i et team – og så snart der er sygdom eller fravær, rekrutterer de fra deres eget vikarbureau. Med 1500 ansatte hjælpere hos 300 borgere vil der altid være 1200 egne handicaphjælpere, som ikke er på job. Dem tilbyder man ekstra vagter for en ekstra klatskilling – og henter selv vikarbevillingen af den høje afregning hos kommunen.” Hvad er din kommentar til det?
  • Det er ikke i tråd med virkeligheden. Det er ikke Handicapformidlingen som bestiller en akutvikar til en BPA borger, men derimod borgeren eller kommunen selv. Der benyttes generelt mange forskellige vikarbureauer, men typisk benyttes dem der kan levere hjælpen fleksibelt til en fornuftigt pris. Udsender vi akutvikarer via vikarbureau så følges altid overenskomstsmæssig aflønning herfor, så at kalde det ”ekstra klatskilling” virker misvisende, og ærligt talt som “løn-shaming” af en hel faggruppe.
 • Hvad tænker du om, at både kommuner, flere tidligere ansatte og en whistleblower beskylder Handicapformidlingen for at udnytte jeres eget vikarbureau til at score flere penge fra kommunerne?
  • Vi ”scorer” ikke penge fra kommunerne. Vi leverer ydelser/opgaveløsning som kræver højt specialiseret arbejdskraft. Omkostningerne i denne forbindelse er kommunerne på forhånd bekendt med, hvorfor der faktureres jf. en gældende bevilling. Vi er, af mange ordregivere, anerkendt for at levere bedste kvalitet til bedste pris, hvilket er i det offentliges interesse i almindelighed.
  • Et lige så seriøst spørgsmål kunne være: “Anonyme kilder anklager Ekstrabladet for konsekvent at benytte sig af manipulerende metodikker, for at skabe kunstigt “skandaløse historier”, så Ekstrabladet kan fremstå som et relevant nyhedsmedie, og dermed uberettiget score 87.5 mio. skattebetalte kroner fra staten (dette beløb gælder alene de seneste 5 års produktionsstøtte). Fortjener skatteydere ikke bedre journalistisk arbejde for deres penge? Hvad ønsker vi at harmes over?”
 • Vi kan også se, at der er stort personsammenfald blandt de ledende ansatte i Handicapformidlingen og HF Vikarbureau. Hvordan kan I garantere kommunerne, at Handicapformidlingen og HF Vikarbureau arbejder uafhængigt, når de samme personer sidder med begge steder?
  • Det er ikke Handicapformidlingen som bestiller en vikar til en BPA borger, men borger selv eller en kommune efter gældende regler og bevilling. De henvender sig ofte hos det bureau der kan levere bedste kvalitet til billigste pris. Virksomheder benytter ofte medarbejdere til flere forskellige funktioner for at bringe kompetencer og muligheder i spil, til gensidig glæde for alle parter. Det hæver tilmed kvaliteten i ydelserne. Idet vi skal levere en efterspurgt specialiseret ydelse på mest effektive vis, benytter vi os naturligvis af vores interne kompetencer i forbindelse med løsningen af alle opgaver.
 • Du har tidligere afvist at oplyse, hvor stor en del af Handicapformidlingens samlede indkomst der stammer fra vikarbureauet. Men vi kan se, at Handicapformidlingen i efteråret 2018 skiftede branchekode til kategorien ”vikarbureauer”. Branchekoden skal ifølge Erhvervsstyrelsen afspejle, hvor en virksomhed har sin væsentligste aktivitet. Hvorfor lavede I den ændring?
  • Vi ligger i den branchekode, vi finder mest korrekt for vores virksomhed.
 • Vi har fået aktindsigt i Handicapformidlingens korrespondance med Danmarks Statistisk i forbindelse med ændringen i branchekode. Her skriver I: ”Da vores største bidrag til bundlinjen over årene er blevet ændret, blev vi for nylig gjort opmærksom på, at vi muligvis ikke lå i den rigtige branchekode.” Hvordan skal dette forstås?
  • Handicapformidlingen beskæftiger sig med flere forretningsområder, som alle løbende udvikler sig over årene, hvorfor vi som en naturlighed, og løbende, går i dialog med relevante myndigheder som en del af denne udvikling. Dette gælder også Danmarks Statistik.

Vi ser frem til at modtage dine svar på vores spørgsmål. Deadline er onsdag 24. marts kl. 14.

Venlig hilsen Nicolaj Vorre og Helle Fuusager