§85 Støtte-kontaktperson

Kommunen kan efter § 85 i serviceloven tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning.

Hos Handicapformidlingen tilbyder vi hjælp til rekruttering og administration af støtte-kontaktperson jf. servicelovens §85 for børn og unge samt voksne.

Gennem Handicapformidlingen tilbydes borgere i alle aldre, indenfor målgruppen, målrettede og strukturerede forløb med en (eller flere) af vores dygtige og specialiserede støtte-kontaktpersoner.

Behovet for støtte og vejledning kan være opstået af mange forskellige årsager. Hvad enten behovet er erkendt som følge af udredning og diagnose, eller om det tager udgangspunkt i familiemæssige forhold, så tilbyder Handicapformidlingen højt specialiserede hjælpere, som med faglighed, godt humør, gåpåmod og rummelighed støtter og vejleder et ungt menneske i en svær tid.

Hjælpere rekrutteres og vælges specifikt til hver enkelt opgave. Handicapformidlingen har mange års erfaring, og et stort netværk indenfor det specialiserede pædagogiske område. Til disse opgaver lægger Handicapformidlingen særligt vægt på det rette match mellem borger/familie, og den støtte-kontaktperson der tilknyttes. Handicapformidlingens støtte-kontaktpersoner har altid en specialiseret baggrund, enten som pædagog, pædagogisk assistent eller gennem adskillige års relevant pædagogisk arbejde.

Rekruttering og screening er altid særdeles grundig, og støtte-kontaktperson udvælges altid i gensidig forståelse, og med udpræget inddragelse af borger/familie, således at hjælperprofilen passer både til opgaverne, og til borger/families personlige “kemi”.

Støtte-kontaktpersonen leverer, i opgaven, altid en stabil og positiv voksenkontakt, og varetager både pædagogiske opgaver såvel som praktisk hjælp i den forbindelse. Handicapformidlingen lægger stor vægt på det løbende samarbejde med familie og med den visiterende kommune. Der aftales struktur for afrapportering / statusafgivelse på individuelt niveau fra sag til sag.

Støtte kan i praksis omfatte: Understøttelse af borgerens fritidsliv, bistå med hensyn til uddannelse, yde støtte i at komme op om morgenen og støtte i sammenhænge hvor borgeren skal færdes alene – fx ved transport. En støttekontaktperson kan også være til rådighed, når borgeren har behov for en at tale med samt yde støtte på det helt nære, personlige plan, agere rollemodel og indgå en generel tryghedsskabende relation.

Støtte-kontaktperson kan visiteres gennem Servicelovens §§§ 85, 52 og evt. 99.

Kontakt Handicapformidlingen hvis du vil høre mere, eller hvis du ønsker et konkret løsningsforslag.

§84 Aflastning / Afløsning

Kommunerne kan bevilge familier aflastning/afløsning jf. servicelovens §84. Aflastningsordninger har til hensigt at aflaste familier til børn og unge med særlige udfordringer. Aflastning kan være løsningen, når en borger med særlige behov, eller dennes familie, har brug for et frirum. Aflastningsordning tilbydes familier som kan være under pres pga. et familiemedlems diagnose eller handicap.

Formålet er at give forældre til børn og unge med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser et frirum gennem aflastning/afløsning og samtidig skabe gode rammer for barnet.
Aflastningsordningen kan endvidere medvirke til forebyggelse af behov for fremtidige foranstaltninger såsom anbringelse af barnet / den unge.

Målgruppen for aflastning/afløsning spænder bredt og kan f.eks. have baggrund i symptomer på en diagnose indenfor autismespektret, ADHD, ligesom borgere med fysiske handicaps kan være i målgruppen.

Handicapformidlingens lægger vægt på individuelle løsninger med fokus på barnets behov og familiens ønsker

Aflastningsordninger i Handicapformidlingen tilrettelægges efter barnets og familiens specifikke behov og ønsker, og kan foregå både i hjemmet eller udenfor hjemmet.

Aflastningen kan såvel være en hjælp til barnet, ligesom den kan være forældres mulighed for at blive aflastet i hverdagen, så de kan få et pusterum, søskendetid eller foretage sig andre ting.
Derfor prioriterer Handicapformidlingen, at etablere den gode relation og det rigtige match til barnet / den unge, dennes familie og Handicapformidlingens hjælpere. Ligeledes at have en åben dialog og samarbejde omkring udvælgelsen af hjælpere.

Handicapformidlingens hjælpere over hele landet har dyb indsigt i arbejdet med børn. Mange af vores hjælpere er uddannede specialister indenfor børneområdet. Særlig støtte til børn favner bredt og kan være alt lige fra lektiehjælp til bedre trivsel hos udsatte familier. Aflastning varierer fra nogle få timer om ugen til pasning af meget syge børn i hjemmet.

Familier med behov for en særlig støtte og aflastning til deres barn, kan få hjælp af Handicapformidlingen til både midlertidige og permanente opgaver.

Aflastnings / afløsnings- ordninger visiteres gennem Servicelovens §84

§45 og §97 Ledsagelse

Kommuner kan efter §45 i barnets 12. – 18. år og §97 fra 18 år og op, visitere borger til ledsagelse til selvvalgte aktiviteter.

Det kan være ledsagelse til fritidsaktivitet, forlystelser, hjælp til indkøb, koncerter mv. stort set alt hvad fantasien begærer, dog ikke læge/sygehus besøg og lignende.

Hos Handicapformidlingen matcher vi borger og hjælpere på baggrund af hvilken uddannelse, erfaring eller kompetencer de kræves at varetage ledsagelsen.
Vi giver efter behov og aftale status til kommunerne, for at sikre den gode dialog og samarbejde.

Ledsagelse kan visiteres gennem Servicelovens §§ 45 og 97.

 

Kontakt:

Du og din familie er altid velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde. Kontakt os på telefonnummer: 70 777 333 hverdage fra kl. 09:00-15:00 eller på mail: info@handicapformidlingen.dk. I kan også sende en besked på nedenstående formular.