OMRÅDE:  2200 København

JOB- OG PERSONBESKRIVELSE:
Vi søger en kvindelig hjælper til en aktiv kvinde i København.

Borgeren har et udadvendt liv, er selv på arbejdsmarkedet og har et godt netværk, så behovet for hjælp retter sig udelukkende mod det praktiske i hverdagen, herunder hjælp til personlig pleje, tøjvask, rengøring og lignende husarbejde samt ledsagelse, indkøb mv.

Vi forventer, at du har en sund fysik, går til opgaverne med åbent sind og gå-på-mod, og at du har en grundlæggende forståelse for, at du arbejder i et privat hjem.
God kommunikation og gensidig respekt er afgørende for samarbejdet, ligesom ansvarlighed og stabilitet. Efter grundig oplæring skal du være indstillet på at klare de faste opgaver med en vis selvstændighed, så borgeren er fri til at fokusere på sine egne gøremål i dagligdagen.

Arbejdstiderne fordeler sig over 2-3 hverdage ugentligt i tidsrummet 7.30-15.00, og der er desuden weekendarbejde (dag/aften) cirka to gange månedligt efter fast skema.
Du skal være indstillet på at indgå i gensidig vikardækning med de andre hjælpere i teamet i forbindelse med sygdom og ferie. Den gennemsnitlige arbejdstid er 23 timer ugentligt.

Skriv gerne lidt om din baggrund og om, hvad der motiverer dig til at søge et job som hjælper. Oplys også gerne evt. planlagt ferie i din ansøgning og andre fremtidsplaner, som kan påvirke ansættelsen (f.eks. projekter, studiestart mv.).

Du bliver som handicaphjælper en del af et godt, fleksibelt og nødvendigt team af handicaphjælpere, der i fællesskab dækker alle vagter året rundt. Jobbet foregår i borgerens eget hjem, til fritidsaktiviteter, sociale arrangementer og de udflugter borgeren skulle have lyst til at deltage i. 

KVALIFIKATIONER:

 • Fleksibel
 • Praktisk
 • Ansvarlig
 • Have respekt- og forståelse for at arbejde i et privat hjem
 • Åbent sind

PRAKTISKE INFORMATIONER:

 • Startdato: hurtigst muligt
 • Deltid 23 timer pr. uge
 • Sidste frist for ansøgning: 29.04.2021
 • Afholdelse af samtaler: Løbende
 • Vi forbeholder os retten til at fjerne jobopslag før sidste frist, såfremt den rette kandidat er fundet
 • Hvis ikke du har hørt noget inden sidste frist, må du gå ud fra at stillingen er besat til anden side

LØN:
Hos pågældende borger aflønnes du med en grundløn på 136,29 kr. eller 138,66 kr. ved minimum tre års anciennitet.*
Desuden gives der tidstillæg aften, nat og weekender. Kig her for yderligere information.
*Fra 01.01.2009

KONTAKT:
Har du lyst til at søge den ledige stilling, skal du sende en skriftlig ansøgning til mail: 200181@handicapformidlingen.dk – gerne med et billede af dig selv.
Spørgsmål vedrørende stillingen skal rettes til konsulent Regin Christensen på mail: regin@handicapformidlingen.dk eller på telefon: 71997370 på hverdage mellem kl. 09:00 og 15:00.
Ved eventuel henvendelse, oplys da medlemsnummer: 200181

HANDICAPFORMIDLINGEN:
Handicapformidlingen administrerer hjælperordninger for mennesker med handicap i Danmark. Handicapformidlingen er Danmarks bedste BPA-leverandør – og specialist på området.
Læs mere på vores hjemmeside: www.handicapformidlingen.dk
Er du interesseret i at blive ansat i Handicapformidlingen, kan du finde vores ledige jobs her.