OMRÅDE: 1124 København K

JOBBESKRIVELSE:
Jeg er aktiv og selvstændig, fleksjobber med godt netværk, men har brug for forskellig hjælp for at min dagligdag kan fungere. Det drejer sig om lettere hjælp til personlig pleje, til ledsagelse, til rengøring og andre almindelige husholdningsopgaver.
Jeg bor centralt i København, og da der undervejs i arbejdstiden kan opstå pauser hvor jeg foretrækker at være uden ledsager, er det praktisk at du også bor i København. Almindelig sund fysik er nødvendig. Jeg sætter pris på initiativ, ansvarlighed, stabilitet, fleksibilitet og en behagelig omgangsform.
Det er vigtigt, at du er indstillet på en vis effektivitet i arbejdstiden (uden stress og selvfølgeligt med pauser), da jeg har en tæt planlagt hverdag.
Da det tager tid for os begge at påbegynde et samarbejde, er det vigtigt for mig at du har afklaret, om dette er et job du er interesseret i for en længere periode (mindst 12 måneder).
Vagterne vil være som vist:
Mandage 18:00 – 23:00 + onsdage 19:00 – 23:30
Der er desuden weekendarbejde i to ud af fem weekender (varierende arbejdstider dag/aften) ifølge fast skema.

Du bliver som handicaphjælper en del af et godt, fleksibelt og nødvendigt team af handicaphjælpere, der i fællesskab dækker alle vagter året rundt. Jobbet foregår i borgerens eget hjem, til fritidsaktiviteter, sociale arrangementer og de udflugter borgeren skulle have lyst til at deltage i.

KVALIFIKATIONER:

 • Hjælper af samme køn som borger
 • Fleksibel
 • Selvstændig
 • Have respekt- og forståelse for at arbejde i et privat hjem
 • Høj hygiejnestandard
 • Kunne tåle hund
 • Kørekort er ikke et krav

PRAKTISKE INFORMATIONER:

 • Startdato: Snarest muligt
 • Deltid: 15 timer pr. uge
 • Sidste frist for ansøgning: 11.07.2019
 • Samtaler afholdes løbende
 • Vi forbeholder os retten til at fjerne jobopslag før sidste frist, såfremt den rette kandidat er fundet

LØN:
Som handicaphjælper aflønnes du efter den pågældende kommunes takst.
I Københavns kommune er grundlønnen pr. 01.04.2019 131,40 kr. eller 133,69 kr. ved minimum tre års anciennitet*.
Derudover gives der tidstillæg aften, nat og weekender: http://handicapformidlingen.dk/takstblad-handicaphjaelpere/

*Fra 01.01.2009

KONTAKT:
Har du lyst til at søge den ledige stilling, skal du sende en skriftlig ansøgning til e-mail: job181@handicapformidlingen.dk – gerne med et billede af dig selv.
Markér ansøgningen med ”aften – 15”.
Skriv gerne et par ord om hvad du laver ved siden af et evt. hjælperjob. Evt. planlagt ferie bedes ligeledes oplyst i ansøgningen.
Spørgsmål vedr. stillingen kan rettes til konsulent Regin Christensen på e-mail: regin@handicapformidlingen.dk.
Ved spørgsmål oplys medlemsnummer: 200181
Hvis du ikke har hørt noget inden sidste ansøgningsfrist, må du forvente at stillingen er besat til anden side.

HANDICAPFORMIDLINGEN:
Handicapformidlingen administrerer hjælperordninger for mennesker med handicap i Danmark. 
Handicapformidlingen er Danmarks bedste BPA leverandør – og specialist på området.
Vi varetager: Arbejdsgiveransvaret for BPA – §95, og §96, Børneordninger og Administrations ordninger.
Læs mere på vores hjemmeside: www.handicapformidlingen.dk