Hjælper

Sygemelding Raskmelding
Send filer sikkert til Handicapformidlingen Anmeldelse af krænkende adfærd
Dokumentation på tidligere ansættelser Anmodning om skattefri kørselsgodtgørelse
Ansøg om forældreorlov/restbarsel Formular til barsel opstart
Bestilling af helbredskontrol i forbindelse med natarbejde Refundering af udlæg i forbindelse med lægeundersøgelse
G-dage tro- og loveerklæring Ansøg om social sikring ved udlandsrejse
Forflytningskompendium Feriehindring tro- og loveerklæring
Rapportering af utilsigtede hændelser (UTH) Henvendelser vedr. hændelser/spørgsmål (GDPR)
Tilmelding til Infomøder Udbetaling af pension som et tillæg til lønnen

 

Takstblade

Takstblad for BPA handicaphjælpere Takstblad landsoverenskomst for handicaphjælp i borgers hjem (minus BPA)
Takstblad for SSA og SSH Takstblad for sygeplejersker
Takstblad for akut sygeplejersker Takstblad for akut vikarer

 

Løn, pension og forsikring

Forklaring til din Lønseddel Overenskomster
Ekstraindbetaling til pension Anmeldelse af arbejdsskade/personskade
Anmeldelse af bilskade/selvrisiko Anmeldelse af tingskade
Anmeldelse af Brilleskade

 

Diverse

Video Guides til Hjælperweb (AXP) Video Guides til mitHF
Ris og ros til Handicapformidlingens IT-platform Beredskabsplan
Rejsekort Euro Henvisningsskema i forhold til samarbejde med Handicapformidlingen
Ansøgning om kortvarigt ophold i udlandet (borgere)

 

Non-invasiv og invasiv behandling

Indsend respirationsbevis Respiratoriske kompetencer tro- og loveerklæring
Logbogsindberetning (RCS) Logbogsindberetning (RCV)
Logbogsindberetning (RCØ)

 

Respirationscenter Syd (Dokumenter og instrukser)

Anvendelse af filter til Trilogy 100 og A40/A30 (RCS juni 2021) Undervisningsvideoer (invasiv)

 

Respirationscenter Vest (Dokumenter og instrukser)

Kompetenceudvikling (RCV marts 2020) Kompetencevurdering (RCV november 2019)
Trilogy Evo Brugervejledning

 

Respirationscenter Øst (Dokumenter og instrukser)

Struktureret Sidemandsoplæring (RCØ oktober 2023) Struktureret Sidemandsoplæring NIB (RCØ februar 2021)
Udskiftning af HC150 fugter (RCØ maj 2022) Brev vedr. rensebørste (RCØ april 2022)
Info Portex Blueline Ultra og BLUselect (RCØ marts 2022) Bivona tracheostomi tuber (RCØ februar 2022)
Rammer og regler ifm ture ud af huset (RCØ december 2021) Prisma VENT AQUA fugter med varmeslanger (RCØ december 2021)
Kompetencekort Hygiejniske Retningslinjer (RCØ 13. oktober 2021) Instruks Nye Hygiejniske Retningslinjer (RCØ 13.oktober 2021)
Kompetencekort Dag-CPAP (RCØ 11. juni 2021) Sikkerhedsmeddelelse om Philips udstyr (RCØ juni 2021)
General Information (RCØ 20. maj 2021) Bakteriefilter til Rubens Ballon (RCØ august 2022)
Udstyrsliste invasiv (RCØ august 2020) Udskiftning af Rubens ballon (RCØ juni 2020)
Udskiftning af Ensretterventil (RCØ november 2019) Holdbarhed Respiratorisk Udstyr (RCØ oktober 2019)
Nyt engangsfilter til Variosug (RCØ august 2022) Klinisk Kompetencevurdering (RCØ november 2015)
Instruks Logbog (RCØ april 2015) General Information (RCØ april 2015)
Introduktionsvideoer (invasiv) Introduktionsvideo (non-invasiv)
Quickguide Afhentningsskabe (RCØ 12. oktober 2021) Info brev om nyt invasivt kompendie (RCØ oktober 2023)