I Danmark har ca. 14.000 mennesker sclerose, to ud af tre er kvinder. 

Hvad er multipel sclerose?

Sclerose eller multipel sclerose er en kronisk sygdom i central­nervesystemet, det vil sige hjernen og rygmarven. Der opstår først betændelse, og dernæst en ardannelse i det isolerende materiale der er omkring nerve trådene. Dermed bliver det vanskeligere eller umuligt for nervesignalerne at komme frem. Betændelsen kan opstå i forskellige dele af hjerne og rygmarv, hvilket er grunden til, at så mange forskellige krops funktioner kan påvirkes ved sclerose. Selv om evnen til at bevæge en kropsdel kan påvirkes, har sygdommen således ikke noget at gøre med muskulaturen. Sclerose kan ramme alt fra synet til brugen af arme og ben.

Hvad er symptomerne?

Det kan være synsnervebetændelse, træthed, føleforstyrrelser, muskel svækkelse, hukommelsesproblemer eller humørsvingninger. Symptomerne kan variere meget, både fra person til person og hos samme person på forskellige tidspunkter. De afhænger af, hvilke dele af central­nervesystemet der er påvirket.

Symptomerne på sclerose dukker for de fleste op i 20-40 års alderen. De viser sig oftest ved sygdomsepisoder, som er en betændelses tilstand, der kaldes attakker. De kan vare i alt fra nogle timer til nogle måneder for derefter at aftage igen. Med tiden

aftager antallet af attakker som oftest, men de kan så medføre blivende funktionsnedsættelser.

Ikke en dødelig sygdom
Multipel sclerose er ikke en dødelig sygdom og den forventede levetid for mennesker med sclerose er ikke påvirket mere end ved andre kroniske sygdomme så som for eksempel kronisk leddegigt. Man dør ikke af sin sclerose men med sin sclerose. Levetiden er steget betydeligt siden midten af forrige århundrede, og sygdomsforløbet ved sclerose forventes i fremtiden at dæmpes i betydelig grad af de mange nye behandlingsmuligheder, der kommer på markedet i disse år.