Hvordan påvirker den nye ferielov mig som handicaphjælper?

Vi vil med denne mail fortælle lidt om den nye ferielov som træder i kraft 1. september 2019.

Der er ingen ændringer i afholdes af din ferie i perioden 1. maj 2019 til 30. april 2020. Dine feriepenge er hos Feriekonto, hvor du via Borger.dk skal anmode om dem, som du hele tiden har gjort.

Feriepenge og dage som du har opsparet fra d. 16. december 2018 til og med d. 15. august 2019, kaldes et mini-ferieår og skal afholdes fra d. 1. maj 2020 til 31. august 2020. Disse feriepenge vil også blive indbetalt til Feriekonto og udbetales via Borger.dk.

De feriepenge du opsparer fra september 2019 (lønperioden 16.8.19 – 15.9.19) til og med 31. august 2020 (lønperioden 16.7.20 – 15.8.20) indbetaler vi til Feriekonto, som derefter indbetaler til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Disse penge vil først blive udbetalt til dig den dag du forlader arbejdsmarkedet (når du enten er berettiget til pension og/eller flytter ud af landet).

Overgang til ny ferielov

Den 1. september 2020, træder den nye ferielov i kraft. Med den nye ferielov overgår alle til samtidighedsferie. Det vil sige, at du kan afholde ferie i takt med, at du optjener den.

Det betyder, at feriepenge og dage du f.eks. optjener i lønperioden 16. august 2020 til 15. september 2020, vil være til rådighed hos Feriekonto mellem den 7. og 10. dag i den efterfølgende måned i dette tilfælde 7. – 10. oktober 2020.

Lønperiode Udbetalingsdato Feriepenge på Borger.dk
16. august – 15. september Sidste hverdag i september 7 – 10. oktober
16. september – 15. oktober Sidste hverdag i oktober 7 – 10. november
16. oktober – 15. november Sidste hverdag i november 7 – 10. december
16. november – 15. december Sidste hverdag i december 7 – 10. januar
Osv.
Eksempel (kan ændres hvis der kommer ny udmelding fra Feriekonto)
Ovenstående er en tidslinje, som viser implementeringen af den nye ferielov.
Ovenstående er en tidslinje, som viser implementeringen af den nye ferielov.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os pr. mail lon@handicapformidligen.dk eller på tlf. 70 777 333

Venlig hilsen
Handicapformidlingens Lønteam