Overenskomster

Handicapformidlingen har valgt at tegne tiltrædelsesoverenskomster, på flere områder. Du kan I netop dit tillæg til ansættelsebrev (for eksisterende medarbejdere), eller i dit ansættelsesbrev (for nyansatte efter tiltrædelse) se hvilken overenskomst du måtte være omfattet af.

Ved at trykke på nedenstående link/billede kan du tilgå den overenskomst der måtte være relevant for dig:

BPA-handicaphjælper-overenskomst
(2023/2025)

Landsoverenskomst for handicaphjælp
i borgers eget hjem (minus BPA)

Overenskomst for social og sundhedsvikarer (2023/2025)

Vi har et rigtig godt samarbejde med FOA – Fag og Arbejde, hvorved vi også har tegnet overenskomsterne, og på baggrund af dette gode samarbejde vil vi løbende opdaterer en FAQ (Faktablad), som kan tilgås af henholdsvis arbejdsledere (BPA-ordningerne), og alle vores ansatte hjælpere, via AXP.

Vi vil løbende søge at uddybe tilbagevendende spørgsmål i relation til overenskomsterne, ved løbende dialog med FOA og vi opfordre til, at man ved tvivlsspørgsmål retter henvendelse til os, eller sit evt. fagforbund.

Vil du høre mere eller har du spørgsmål – skriv til os på info@handicapformidlingen.dk eller ring på 70 777 333

Handicapformidlingen
Alle fortjener en god dag