Få styr på reglerne for at medbringe sociale ydelser til udlandet. Læs om betingelser, ansøgninger og dækning af ekstra omkostninger her.

Regler og retningslinjer for sociale ydelser under rejser og ophold i udlandet

Når du har planer om at rejse til udlandet enten på ferie eller som led i din uddannelse, er der nogle forskellige regler for sociale ydelser i udlandet, som er vigtigt at sætte sig ind i før du rejser – nedenstående er de vigtigste opmærksomhedspunkter.

Det er muligt at medbringe følgende ydelser midlertidigt til udlandet og dette er en udtømmende liste jf. udlandsbekendtgørelsen – det vil sige, at sociale ydelser, som ikke fremgår af listen kan IKKE medbringes udenfor Danmark:

Servicelovens

 • §96 BPA
 • §97 ledsageordning
 • §98 ledsagelse til døvblinde
 • §100 merudgifter
 • §112 hjælpemidler
 • §113 forbrugsgoder
 • §114 handicapbil
 • §118 pasning af nærtstående

Barnets lov

 • §86 merudgifter
 • §87 Tabt arbejdsfortjeneste
 • §89 ledsageordning
 • §90 hjælpemidler, forbrugsgode, handicapbil
 • §46, §47 §114, stk. 1 nr. 1 og §120 stk. 1. anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet

Det er IKKE muligt at medbringe hjælp efter §83 og §95 til udlandet.

Midlertidigt ophold betyder, at det er muligt at tage din ordning med til Udlandet i op til én måned ad gangen – dette skal du ikke ansøge om ved kommunen inden.

Hvis du har behov for at være i udlandet i mere end en måned, skal dette søges om hos kommunen inden udlandsopholdet påbegyndes. Kommunen kan godkende dette, såfremt udlandsopholdet er på baggrund af aktivering eller revalidering som led i uddannelse samt hvis du skal have nødvendigt lægebehandling og denne ikke kan modtages i Danmark.

Dækning af ekstra omkostninger på kortvarige ferieophold

Det er muligt at få dækket ekstra omkostninger ved at medtage sociale ydelser til udlandet. Dette kan være dine hjælperes rejse- og opholdsudgifter eller merudgifter som følge af, du skal have et hotel med plads til hjælpemidler og som er handicapvenligt.

Her gælder følgende betingelser:

 • Der skal være tale om en ferie
 • Der dækkes kun til én årlig ferie
 • Ferieopholdet i udlandet må maks. være på 14 dage og kan ikke deles op over flere ferier
 • Ekstra omkostningerne skal være afgørende for gennemførelsen af ferien
 • Ekstra omkostningerne må ikke være en følge af den valgte ferieform
 • Der skal være tale om ekstra omkostninger, der er knyttet til hjælp efter serviceloven eller barnets lov, som man har ret til at tage med til udlandet

Bemærk at det ikke er påkrævet eller afgørende forudsætning for rejsens gennemførelse at dække rådighedstimer til en hjælper, når hjælper ikke er på en 24-timers vagt og ikke skal stå til rådighed udover sin egen vagt.

Det vil sige, at den hjælper som ikke er på arbejde, har fri på opholdsstedet og modtager kun løn for den reelle arbejdstid.

Derudover er det vigtigt at orientere dig i og klæde dine hjælpere på i forhold til:

 • Hjælperne skal selv søge om social sikring via Borger.dk
 • Undersøg om der i din bevilling er udmålt diæter og vederlag – tag eventuelt fat i din konsulent hos Handicapformidlingen
 • Hvis ikke der er udmålt diæter skal dette søges hos kommunen
 • Hvis kommunen giver afslag på diæter kan dine hjælpere indtaste diæter via SKAT.dk
 • Dine hjælpere er dækket via rejseforsikring gennem Handicapformidlingen, men du skal selv huske at tegne din egen rejseforsikring

Vi har udarbejdet et ansøgningsskema til dækning af ekstra omkostninger ved ferie i udlandet: Ansøgning om kortvarigt ophold i udlandet (borgere)

Det er vigtigt at du søger din kommune i god tid og helst 8-10 uger før rejsen/opholdet.

Når du modtager en ekstra bevilling fra din kommune, så informer Handicapformidlingen via denne formular: Indsend: Ekstrabevillinger / budget / bevillinger og afgørelser – formularen findes også via din profil i AXP.

Hvis du har lyst til at læse mere, så kan du orientere dig her: