I begyndelsen af 2017 lavede vi en tilfredshedsundersøgelse blandt vores borgere.

Med tilfredshedsundersøgelsen ønskede vi, at få et mere indgående kendskab til borgernes mening om Handicapformidlingens serviceniveau.
Vi ville gerne undersøge hvilke parametre der er de vigtigste for borgerne, for på den måde bedre at kunne målrette vores services i den retning.
Samtidig håbede vi at undersøgelsen ville give os en idé om, om der er mangler eller forbedringspotentiale, i forhold til de ydelser vi tilbyder i dag.

1. Lever Handicapformidlingen op til dine forventninger?

Hele 93% af respondenterne svarer at Handicapformidlingen, i høj grad, eller i meget høj grad, lever op til deres forventninger.
Ud fra de uddybende svar i kommentarsporet, kan vi se, at borgerne især er glade for deres konsulent, vikardækning, samt støtte og vejledning i forhold til dialog med kommunen.

2. Synes du at Handicapformidlingen bidrager positivt til din hverdag?

84% af respondenterne svarer at Handicapformidlingen, i høj grad, eller i meget høj grad, bidrager positivt til deres hverdag.

3.Hvilke parametre er særligt vigtige for dig?

I undersøgelsen spurgte vi hvilke parametre der er særligt vigtige for vores borgere. Herunder har vi listet svarene i prioriteret rækkefølge:

 • Kontakten til den personlige konsulent
 • AXP løn- og vagtplanlægnings system
 • Hjælp til at få dækket vagter ved sygdom
 • Hjælp til at finde nye hjælpere
 • Hjælp til dialog med kommunen
 • Arrangementerne
 • Kontakten til administrationen
 • Det netværk til andre borgere som du har fået igennem Handicapformidlingen
 • Facebooksiden
 • Hjemmesiden

Personlig konsulent
Vi har valgt alle borgere i Handicapformidlingen skal have tilknyttet deres egen personlige konsulent, og at hver konsulent ikke skal have flere borgere tilknyttet, end de kan yde en god og grundig omsorg/service for.
Hos Handicapformidlingen har vi vendt rundt på fordelingen af medarbejdere, i forhold til de andre BPA bureauer i branchen. Vi har optimeret de administrative processer, bl.a. ved at implementere effektive it-systemer. Dette gør at vi kan prioritere et større korps af personlige konsulenter, som hver især har tilkoblet et antal borgere, som de er faste konsulenter hos – og som har den direkte kontakt med vores borgere.
Jo flere borgere der vælger Handicapformidlingen, jo flere konsulenter uddanner vi, og udvider med. På den måde sikrer vi at kvaliteten af det arbejde som konsulenten udfører for den enkelte borger, ikke bliver ringere på grund af for mange tilknyttede borgere.
Hele 93% af respondenterne svarer at det er, nemt eller meget nemt, at komme i kontakt med deres personlige konsulent.

Branchens bedste IT system
Handicapformidlingen har også tidligt valgt, at satse massivt på et velafprøvet, brugervenligt IT system, som gør det nemt og overskueligt, at lave vagtplaner og løn. Systemet opdateres jævnligt, og Version 2.0 er klar primo 2017, med den version følger også en Web-App, så borgere og hjælpere kan tilgå deres vagtplan direkte via mobil eller tablet.

Vikardækning
Vi har i Handicapformidlingen valgt at bistå vores borgere, når der skal findes vikarer ved sygdom. Selvom vi ikke er forpligtet til det , i forhold til arbejdsgiveransvaret for BPA ordninger, mener vi at det er vigtigt at yde vores borgere denne service, da vi ved hvor stor en tryghed netop dette giver. Vi forsøger så vidt det er muligt, at få det team af hjælpere der er bygget op omkring hver enkelt borger, til at dække vagter internt ved sygdom. Det lykkes vi med i over 95% af tilfældene, og i de fleste ordninger er der sjældent behov for vikarer uden for det faste hjælperteam.
Når det ikke er muligt at dække vagten internt, og der er brug for en vikar, står vores konsulenter klar til at hjælpe. Vores akuttelefon er åben døgnets 24 timer, årets 365 dage, og via vores vikar database på mere end 1000 aktive vikarer, finder vi (næsten) altid en vikar ved akut sygdom.

Hjælp til at finde nye hjælpere
Hos Handicapformidlingen hjælper vi med at rekruttere nye hjælpere i vores ordninger. Vi hjælper blandt andet med udformning af opslag, slår alle jobopslag op på vores hjemmeside og job-net, ligesom vi deler jobopslaget på vores Facebookside.
Konsulenterne tilbyder ligeledes med at screene jobopslagene sammen med borgerne, for at sikre et så kvalificeret valg af ny hjælper, som overhovedet muligt. Konsulenternes indgående kendskab og samarbejde med den enkelte borger gør at vi med stor succes finder den helt rigtige hjælper til arbejdet.

4. Hvordan er samarbejdet imellem dig og dit hjælperteam?

Hele 94% svarer, at samarbejdet er godt, eller meget godt.

Det er vores erfaring, at hvis borgerne har de rette team af hjælpere bygget op omkring sig, så trives alle parter i samarbejdet bedst. Derfor bruger vi rigtig meget energi på, at lave det rette match ved ny ansættelser. Vi forsøger at tiltrække hjælpere der brænder for faget, og for at gøre en forske. Det vægter vi højere end eksempelvis faglært baggrund, da alle vores hjælpere, uanset uddannelsesmæssig baggrund, modtager grundig oplæring, hos netop den borger som de skal være ved.

Vores vikardækning er ligeledes et af vores store potentialer, i forhold til at sammensætte det rette team af hjælpere omkring borgerne. Mange hjælpere starter med at komme i borgerens hjem på en vikarvagt. Herefter som fast vikar, og ofte bliver vikaren tilbudt fast stilling når der er plads i teamet. Denne fremgangsmåde bidrager til, at hjælpere og borgere kender hinanden, og ved at de kan arbejde sammen, allerede inden de starter i fast job.

Fordi borger og konsulent kender hinanden så godt, har konsulenten et indgående kendskab til, den enkelte borgers ønsker/behov.

Eksempelvis kan konsulenten screene de indkommende ansøgninger, og herefter sende de ansøgninger som svarer til borgernes ønsker, videre til udvælgelse hos borgeren. Det afhjælper arbejdsbyrden for borgeren, og er med til at øge chancerne for at vore borgere får kvalificerede hjælpere.

Konsulenten fungerer også som mægler i situationer hvor noget er gået skævt. Vi oplever at potentielle konflikter, tages i opløbet fordi både borgere og hjælpere kan hente hjælp ved den personlige konsulent.

5. Hvor tilfreds er du samlet set med at være borger hos Handicapformidlingen?

Hele 93% svarer at de er tilfredse eller meget tilfredse med at have deres BPA igennem Handicapformidlingen.

 Derudover siger borgerne:

Citater:

 • God service over for hjælperene. Fin hjælp ved ny-rekruttering. Nem indberetning af løn. God vikarservice. Super hjælp i forbindelse med kontakt til kommunen.
 • Hjælpen er altid lige om hjørnet. Helt igennem fantastisk firma, med hjertet på det rette sted!
 • ”Man kan ALTID regne med at Handicapformidlingen er der for en, uanset hvilket situation man befinder sig i”
 • ”Handicapformidlingen har givet mig min frihed tilbage”
 • ”Jeg kunne ikke forestille mig at undvære Handicapformidlingen!”
 • ”Jeg ved i hjælper med vikarer hvis alt brænder på, og det påvirker hverdag positivt. I er altid i godt humør, og man føler sig som en stor familie, hvor alle har hjertet med”
 • ”Der er god kemi mellem mig og min personlige konsulent, og team-spirit på højt plan”
 • ”Jeg kan snakke med min konsulent om alt. Det er skønt at føle sig tryg og blive taget seriøs”
 • ”Tryghed mht. hjælp med at finde vikarer. Sikkerhed for, at mine hjælpere får den korrekte løn udbetalt, og til tiden”
 • ”Generelt kan ingen andre BPA firmaer måle sig med HF”
 • ”Jeg ELSKER ELSKER ELSKER hver og en af mine hjælpere ”
 • ”Jeg har verdens bedste hjælpere, der ser hele familiens behov”
 • ”Handicapformidlingen har højnet min livskvalitet ”
 • ”100% fantastisk”
 • ”Virkelig den bedste beslutning er at være i Handicapformidlingen – stakkels alle dem som vælger forkert”

 

Vi har satset rigtigt!
Vi er både glade og super stolte over resultatet af undersøgelsen, og over at få så positiv feedback. Det er en stor tilfredsstillelse, at det er på de områder hvor vi har valgt at skille os ud, og gå en anden vej end de fleste andre BPA bureauer, vores borgere vægter os højt på.

Til sidst TAK til alle der besvarede undersøgelsen, samt jer der nu har læst evalueringen
Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du altid velkommen til at skrive til os på info@handicapformidlingen.dk