Tak til Handicapformidlingen

Efter flere års kamp med kommunen -lykkedes det os endelig at få en BPA-ordning til min mand.

Vi havde ingen erfaringer med de forskellige firmaer som administrerer ordningen, men efter lidt research, var Handicapformidlingen dem der tiltalte os mest – og vi har på intet tidspunkt fortrudt at vi valgte dem.

Vi fik tildelt 27 timer ugentlig, men efter 3 måneder måtte vi konstatere at timeantallet lang fra rakte til de mange opgaver der er i hverdagen. Vi kontaktede vores konsulent i Handicapformidlingen med henblik på at få ansøgt om flere timer.

I samarbejde med Magnus fra Handicapformidlingens BPA Rådgivning, planlagde og forberedte vi os på det forestående møde med kommunen. Jeg skal være ærlig og indrømme, at jeg ikke var positivt indstillet før mødet, da kommunen som så mange gange før havde afvist vores ansøgninger.

På mødet deltog både vores sagsbehandler og lederen for Handicapafdelingen – begrundelsen for lederens deltagelse var at hun kendte alle paragrafferne til bunds.

Med rigtig god støtte fra vores konsulent, begrundede vi hvorfor der skulle afsættes flere timer, hvilket kommunen ikke var helt enige med os i – her starter paragraf rytteriet og Magnus tager herefter over, og har en længere debat med kommunen om hvilke paragraffer vi arbejder i og principafgørelser fra Ankestyrelsen.

Vi fik efterfølgende bevilliget 10 ekstra timer ugentlig, så tak for det. Magnus havde sat sig grundigt ind i vores sag og han har styr på tingende, han er utrolig behagelig og god at arbejde samme med, så vi ville for alt i verden ikke have undværet Handicapformidlingen juridiske bistand og vil varmt anbefale den til andre som har brug for hjælp.

Kærlig hilsen
Jes & Jette