Personalechef

Jeg har mere end 15 års relevant erhvervserfaring, baseret på bl.a. en uddannelse som erhvervsjurist fra Aalborg Universitet i 2004.

Jeg har i hverdagen en understøttende rolle i relation til teamledere, rådgivere, Human Ressource medarbejderne, og de øvrige medarbejdere i administrationen. Jeg har ydermere et tæt samarbejde med de øvrige specialkonsulenter, samt ledelsen, i relation til løsningen af komplekse problemstillinger, der typisk spænder over forskellige fagområder.

Herudover bruger jeg en del af min tid på sparring med Handicapformidlingens borgere, når de oplever konkrete udfordringer på alsidige områder. Jeg har qua mine tidligere, og nuværende ansættelse, samt mine juridiske uddannelser, stor erfaring med juridisk metode, samt juridisk kvalitetssikring.

Jeg har et stærkt fokus på løbende at opretholde en opdateret juridisk viden, hvorfor jeg løbende deltager i relevant uddannelse og kurser. Mit oprindelige speciale er i koncernselskabsret og koncernskatteret, som selvsagt har givet en indgående viden om forvaltningsretten. Aktuelt studerer jeg sideløbende ”klassisk” jura på Syddansk Universitet, for på den måde at supplere min erhvervsjuridiske kandidat, med nu også en almen klassisk juridisk kandidat.

Jeg har adskillige års erfaring som HR- og personalechef i en større privat virksomhed, ligesom jeg har stor erfaring med leverancer indenfor servicelovens bestemmelser til borgere bosiddende i eget hjem. Jeg har således selv fungeret som personlig hjælper i borgers eget hjem, som BPA-konsulent, og ligeledes som chefkonsulent indenfor servicelovens område, i forskellige tidligere ansættelser. Således stor erfaring med særligt HR- og ansættelsesret, forvaltningsret, socialret (særligt servicelovens bestemmelser), og delvist sundhedslovgivningen.

Jeg besidder en specialiseret relevant erfaring, på tværs af forskellige juridiske discipliner. Jeg har løbende deltaget i diverse kurser og konferencer, og er ligeledes med i Egmont Højskolens ekspertpanel i relation til deres OCN-uddannelser indenfor arbejdsledelse i netop BPA-ordninger.