Tak til Handicapformidlingen

Erik er borger i Handicapformidlingen. Han har fået råd og vejledning fra vores BPA rådgivning og sin konsulent, hvilket har resulteret i at han er gået fra 10 timers hjælp om dagen, til at være døgndækket.

Jeg har brugt og bruger handicapformidlingen til min BPA og der har lige fra første møde med konsulent Thomas Søe og juridisk konsulent Magnus Fristrup været en fantastik god stemning.

De har støttet og rådgivet mig efter alle kunstens regler, hvilket jo også gjorde at jeg fik udvidet min BPA fra knap 10 timer pr. dag til døgndækning med rådighedsvagt her fra 1. januar 2021 – det var nok ikke gået uden deres fantastiske hjælp og rådgivning, så tusind tak for det!

I lever helt op til mottoet Danmarks bedste BPA bureau.

Kærlig hilsen
Erik Christensen