Konsulent (AMR)

Jeg har været konsulent i Handicapformidlingen siden 2016.
Jeg er uddannet folkeskolelærer, og har hovedsagligt arbejdet med undervisning i specialklasser. Ved siden af min lærergerning, har jeg arbejdet som handicaphjælper siden 2000, hvilket jeg i et mindre omfang stadig gør.

Jeg lægger stor vægt på det sociale fællesskab og jeg tror på, at det er igennem samværet med andre, at vi skaber grundlaget for den livsvigtige følelse af at høre til, som vi alle har brug for.
Jeg har altid fundet stor glæde ved at kunne hjælpe andre, og det var det, som i sin tid motiverede mig til at blive lærer. Den samme glæde finder jeg i mit arbejde som konsulent.

For mig er det vigtigt, at vi igennem et tæt samarbejde, kan skabe resultater, som giver den enkelte borger mulighed for at gå i netop den retning, som vedkommende gerne vil. Og når det lykkes – så giver det mig stor glæde. Sammen står vi stærkere!