OMRÅDE:  7480 Vildbjerg/7000 Fredericia

Handicapformidlingen er Danmarks største arbejdsgiver indenfor borgerstyrede hjælperordninger, for mennesker med handicap. Derudover er Handicapformidlingen leverandør på RCV-udbuddet, flere forskellige andre opgaver indenfor lægeordineret respiratorisk behandling, samt leverandør på også sammensatte kommunale opgaver. Til løsningen af disse opgaver er vi dybt afhængige af alle vores dygtige, engagerede og fleksible medarbejdere, som alle gør en kæmpe forskel i private hjem, og på institutioner i hele Danmark, i det daglige.

Vi har en vision om at ”Alle fortjener en god dag” det betyder at skabe tryghed og trivsel i borgernes hverdag og hjælpernes arbejdsmiljø, så der bliver mere tid og overskud til det, der er vigtigt for den enkelte.

Du vil blive ansat på vores kontor i Vildbjerg, tæt ved Herning eller på vores kontor i Fredericia. Derudover har vi kontorer placeret i Århus, Ålborg og vores hovedkontor i Hvalsø.

Sammen med dine nærmeste kolleger, får du en meget alsidig hverdag med store frihedsgrader og selvstændigt ansvar. Vores omgangstone er uformel og humoristisk, og vi går ikke på kompromis med arbejdsglæden, selvom det går stærkt. Godt kollegaskab er i højsæde og vi hjælper hinanden og skaber succes i fællesskab.
Vi søger en dygtig og engageret teamleder, der i tæt samarbejde med dine kollegaer vil være med til, at få tingene til at ske og ordningerne til fortsat at trives. Du er uddannet sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent, og erfaring inden for det respiratoriske speciale og teamlederrollen.

Din fornemmeste opgave er at skabe og vedligeholde vores tætte relationer til borger og hjælperne, samt vores mange tværfaglige, og tværsektorielle, samarbejdspartnere.

Erfaring vil vægtes, ligesom tidligere ansættelse som respiratorisk- og/eller handicaphjælper er en fordel. Du vil i dagligdagen have et tæt samarbejde med dine kollegaer, og ligeledes gennemgå en grundig introduktion og oplæring i vores systemer mv. i forbindelse med din opstart. Forløbet tilrettelægges individuelt.

Som person er du imødekommende og med hjertet på rette sted, brænder for at gå den ekstra mil for at komme i mål og sætte en ære i at tage ejerskab for at skabe de bedste resultater.

Du møder primært ind på vores storrumskontor i Vildbjerg eller Fredericia, hvor der er højt til loftet og højt kvalificerede kollegaer og masser af mulighed for, at forme dine egen teamleder rolle. Men der vil også være mødeaktiviteter, mulighed for hjemmearbejdsdage, borgerbesøg mm.

Som teamleder vil du bl.a. have følgende ansvarsområder/funktioner:

 • Drifte og rekruttere til egne faste teams
 • Indgå i et tæt samarbejde med borger, hjælpere i teamet, regioner og kommuner
 • Afholde personalemøder/teammøder
 • Vagtplanlægning/vagtdækning/ferieplanlægning
 • Faglig sparring med teamet
 • Delegationsansvarlig på egne ordninger, og i ydertiden, efter rul ansvarlig for flere ordninger

Kvalifikationer og kompetencer:

 • Du er uddannet sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent
 • Erfaring indenfor det respiratoriske område er en fordel, men ikke et krav
 • Erfaring som teamleder er en fordel, men ikke et krav
 • Du kan bevare overblikket i pressede situationer – med en løsningsorienteret tilgang
 • Ønsker at gøre en forskel og bistå til at ”Alle fortjener en god dag”
 • Du kan efterleve kvalitetssikringsstandarder til ”punkt og prikke”, da vi sætter en ære i at leverer kvalitet
 • Du sætter en ære i at arbejde med, og medvirke til, et sundt og godt arbejdsmiljø for alle
 • IT-kompetencer på brugerniveau
 • Du er villig til at bruge egen bil i jobbet, kørsel efter statens takst.

Vi har en stærk kultur på tværs af vores lokationer, som vi blandt andet styrker gennem flere årlige, sociale arrangementer.

Der er tale om en fast stilling på 37 timer pr. uge. Fixtiden er kl. 9-15, arbejdstiden udenfor fixtiden er fleksibel, hvilket betyder der er mulighed for selv at tilrettelægge arbejdstiden under hensyntagen til opgaver og efter aftale. Efter oplæring dækkes delegationsansvaret jf. rulleplan, som dækker udenfor kontorets åbningstid fra eget hjem.

Lønnen forhandles individuelt efter kvalifikationer.

Yderligere information:
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte vores Sundhedsfaglig Driftschef (Vest/Syd)Vivi Mathiasen på Vivi@handicapformidlingen.dk eller på telefon: 71 997 303

Handicapformidlingen ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge stillingen – uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, funktionsnedsættelse, religion eller alder.

Ansøgningsproces:
Ansøgninger behandles løbende som de kommer ind – da vi som sagt oplever en rivende vækst – og derfor søger en god kollega som dig, netop nu.
Har du lyst til at søge stillingen, skal du ANSØGE HER – Ansøgningen skal være os i hænde senest den 10.06.2024.
Samtaler vil blive holdt løbende. Stillingen er til besættelse snarest eller efter aftale.

Vi forbeholder os retten til at fjerne stillingsopslaget, såfremt den rette kandidat er fundet. Hvis du ikke har hørt noget fra os senest den 20.06.2024 er stillingen besat til anden side.

Handicapformidlingen:
Handicapformidlingen administrerer respiratoriske overvågningsordninger samt hjælperordninger for mennesker med handicap i hele Danmark. Vi er godkendt af Socialtilsynet.