Danmarks bedste vikardækning

Handicapformidlingen har den bedste og mest stabile vikardækning af hjælp i eget hjem, respiratorisk overvågning, personlig pleje, forflytninger, ledsagelse osv. Vi har over 2500 aktive vikarer.

Alle arbejdsledere hos Handicapformidlingen har mulighed for at kontakte os, akuttelefonen er åben 24 timer i døgnet, året rundt. Vi har branchens bedste vikardækning, og vi sætter en ære i at dække sygevagter med hjælp fra vores pålidelige og ansvarsfulde handicaphjælpere. Som arbejdsleder er det betryggende at vide, at der kommer en dygtig afløser hvis der opstår sygdom i det faste hjælperteam.

Det er ikke en del af arbejdsgiveransvaret at firmaer leverer vikardækning, men vi tilbyder altid at hjælpe, og i størstedelen af alle henvendelser finder vi en løsning.

I Handicapformidlingen fokuserer vi på:

  • Altid at levere branchens dygtigste og mest professionelle vikarer til andre leverandører, plejehjem mm. Vores vikarer dækker hele Danmark
  • Altid tilbyde den bedste og hurtigste kundeservice

Vi tilbyder:

  • Ufaglærte vikarer
  • Ufaglærte vikarer med respiratorisk erfaring
  • Social – og sundhedsassistenter
  • Social – og sundhedsassistenter med respiratorisk erfaring
  • Sygeplejersker med respiratorisk erfaring

Vi sørger selvfølgelig for, at vores vikarer med respiratorisk erfaring har modtaget den nødvendige oplæring og certificering, i forhold til, at leve op til respirationscentrenes kvalitetskrav i de områder, som de dækker.

Ufaglærte vikarer samt ufaglærte vikarer med RCS eller RCØ bevis:

Timepris, grundtakst
399,00 (Kr. pr. time)
Mandag til fredag 00.00-24.00

Respirationstillæg
49,00 (Kr. pr. time)
Alle dage/tidspunkter

Aftentillæg
63,00 (Kr. pr. time)
Hverdage 17.00-23.00

Nattillæg
77,00 (Kr. pr. time)
Hverdage 23.00-06.00

Lørdagstillæg
181,00 (Kr. pr. time)
Lørdage 00.00-24.00

Søn- og helligdagstillæg
261,00 (Kr. pr. time)
Søn- og helligdage 00.00-24.00

Overtidstillæg
369,00 (Kr. pr. time)
Pr. påbegyndt time efter aftalt vagt

Kørsel
3,44 (Kr. pr. km)

Social – og sundhedsassistenter med respiratorisk bevis (RCØ, RCV eller RCS)

Timepris, grundtakst
589,00 (Kr. pr. time)
Mandag til fredag 00.00-24.00

Respirationstillæg
49,00 (Kr. pr. time)
Alle dage/tidspunkter

Aftentillæg
63,00 (Kr. pr. time)
Hverdage 17.00-23.00

Nattillæg
77,00 (Kr. pr. time)
Hverdage 23.00-06.00

Lørdagstillæg
181,00 (Kr. pr. time)
Lørdage 00.00-24.00

Søn- og helligdagstillæg
261,00 (Kr. pr. time)
Søn- og helligdage 00.00-24.00

Overtidstillæg
569,00 (Kr. pr. time)
Pr. påbegyndt time efter aftalt vagt

Kørsel
3,44 (Kr. pr. km)

Tillæg af evt. broafgift. Tillæg af km-godtgørelse jf. statens takster fra vikarens bopæl og frem til borgerens hjem.
Ved annullering mindre end 24 timer inden vagtens påbegyndelse faktureres fuld pris.
Priserne er ekskl. moms.
Priserne er gældende for 2021.