Godkendt BPA virksomhed til administration af ordninger over hele Danmark
Fakta om socialtilsyn
Socialtilsynet godkender og fører tilsyn med virksomheder og foreninger, der varetager arbejdsgiverfunktionen for borgere, der har ansat en personlig hjælper (borgerstyret personlig assistance – BPA).

Formålet med opgaven er at sikre, at tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance bliver anvendt efter formålet og til at øge borgernes tryghed, ved indgåelse af aftaler om overførsel af tilskud efter servicelovens §§ 95 og 96.

Socialtilsynets godkendelse er således en forudsætning for, at foreningen eller den private virksomhed kan varetage arbejdsgiverfunktionen i ordninger efter lov om social service §§ 95 og 96.


Socialtilsyn Øst har d.d. godkendt BPA godkendt Handicapformidlingen
Det har været en lang og yderst grundig proces, og hos Handicapformidlingen har vi modtaget godkendelsen med både ydmyghed og stolthed.

Vedr. økonomien i virksomheden har Socialtilsynet noteret flg.:
“Socialtilsynet har således kunne konstatere, at der skulle være tilstrækkelig likviditet til at opfylde nuværende og fremtidige økonomiske forpligtelser, efterhånden som forpligtelserne forfalder.”

Ydermere noterer Socialtilsynet sig at:
”… socialtilsynet har kunnet konstatere, at virksomheden har en kompetent ledelse, der benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere.”

Desuden vægter Socialtilsynet det højt, at Handicapformidlingen har et stort og relevant kendskab til ansættelsesret hos både ledelse og blandt medarbejderne i administrationen. Handicapformidlingen roses ligeledes for at deltage i relevante kurser, ledelsesnetværk samt en høj grad af faglig ekstern sparring med fokus på økonomi, jura og HR.

Handicapformidlingens motto er: ”Alle fortjener en god dag!” – og i dag var det altså vores tur på hovedkontoret.