Handicapformidlingen

Handicapformidlingen samarbejder med kommuner og regioner over hele Danmark. Vi mener det bedste udgangspunkt for en god dialog, opnås ved et tæt samarbejde mellem, borger, kommune og Handicapformidlingen. Derfor har vi altid en fast konsulent tilknyttet hver enkelt ordning. I de ordninger, hvor der er behov for det, har vi endvidere en specialuddannet sygeplejerske tilknyttet. Det kan være nødvendigt ved spørgsmål om medicin, vejledning og undervisning af hjælpere, respiratoriske udfordringer og udarbejdelse af handleplaner. Både sygeplejersken og konsulenterne vil deltage på møder i kommunen eller regionen, såfremt det er relevant.

Vi har en vision om at skabe tryghed og trivsel i borgernes hverdag og hjælpernes arbejdsmiljø, så der bliver mere tid og overskud til det, der er vigtigt for den enkelte.

Vi sætter en ære i at få ordninger til at fungere så optimalt som muligt, og videreudvikler konstant på at forbedre vores håndtering af alle slags udfordringer. Vores mål er at gøre hverdagen bedre og nemmere for vores borgere. Ved hjælp af konsulenter, god kommunikation, dygtig administrativ styring og et godt, brugervenligt IT-system, er vi godt på vej. Igennem udarbejdelse af tilfredsheds-undersøgelser, brug af sociale medier og afholdelse af kurser, fester og hyggeaftener, opnår vi viden og indsigt om vores borgeres liv, færden og ikke mindst ønsker.

Se resultatet af vores Tilfredshedsundersøgelse fra 2020.

Vi pålægger ingen ekstraudgifter eller “skjulte overraskelser” når vi fakturerer, og vi er altid friske på en åben snak om økonomi, struktur og ansvar. Handicapformidlingen afholder gerne møder, der fremmer et godt samarbejde mellem vores administrations-ansatte, og de ansvarlige i den pågældende kommune/region. 

Det er borgeren det handler om, og vi i Handicapformidlingen kæmper hver dag for at sikre hver enkelt borgers trivsel.

Alle fortjener en god dag.

Velkommen til Handicapformidlingen. 

Handicapformidlingen har følgende faggrupper ansat:

• Sygeplejersker
• Plejehjemsassistenter
• Sygehjælpere
• Social- og sundhedsassistenter
• Social- og sundhedshjælpere
• Plejemedhjælpere
• Faglærte og ufaglærte respiratoriske hjælpere
• Ufaglærte handicaphjælpere med flere års erfaring

Handicapformidlingen tilbyder desuden Danmarks bedste vikarservice

Handicapformidlingens vikarservice og bookingafdeling assisterer borgere i døgnets 24 timer, når der er brug for hjælp til respiratorisk overvågning, personlig pleje, forflytninger, ledsagelse eller anden hjælp i dagligdagen. Handicapformidlingens bookingafdeling har over 95 % leveringsgaranti, ved dækning af vikarvagter hos borgere i private hjem. Handicapformidlingens bookingafdeling tilbyder at indgå aftaler med alle landets kommuner, såfremt de ønsker at benytte os som fast leverandør af vikarer, eller hvis en borger har akut behov for et komplet nyt hjælper hold. Vi har allerede et rigtigt godt samarbejde med mange af landets kommuner, som benytter os i situationer, hvor der er behov for dygtige eksterne vikarer. LÆS MERE…

Handicapformidlingen tilbyder administration af følgende §§ fra Serviceloven:

§ 32 Særlige dagtilbud og godkendelse af forældres udførelse af hjælpen i hjemmet
Ydelse: Hjemmetræning for børn med et fysisk handicap

§ 41 Merudgiftsydelse
Ydelse: Dækning af merudgifter, der er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne
Paragraffen er subsidiær i forhold til øvrige § i Serviceloven

§ 44 Personlig hjælp, omsorg og pleje (§83)
Ydelse: Til børn og unge som midlertidigt eller varigt har brug for hjælp

§ 45 Ledsagelse
Ydelse: 15 timer om måneden til ledsagelse ud af huset

§ 52 Foranstaltninger
Ydelse: Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet

§ 76 Tilbud til 18-22 årige
Ydelse: Fast kontaktperson eller andre former for støtte til unge i denne aldersgruppe

§ 83 Personlig hjælp, omsorg og pleje
Ydelse: Til personer over 18 år som midlertidigt eller varigt har brug for hjælp

§ 84 Afløsning eller aflastning i forbindelse med pasning af en anden person
Ydelse: Afløsning og aflastning tilbydes til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

§ 85 Hjælp, omsorg, støtte, optræning
Ydelse: Til personer som har brug for dette – også i forbindelse med sociale problemer

§ 86 Genoptræning
Ydelse: Afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse

§ 95 Kontant tilskud
Ydelse: BPA – tilskud overføres til tilskudsmodtager som selv antager hjælpen (pårørende)

§96 Kontant tilskud
Ydelse:
BPA – tilskud til ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning mv. Borgeren skal kunne fungere som arbejdsleder

§ 97 Ledsagelse
Ydelse: 15 timer om måneden til ledsagelse ud af huset

§ 99 Støtte-kontaktperson
Ydelse: Til socialt udsatte og isolerede sindslidende, stof- og alkoholmisbrugere samt hjemløse

Kontakt os for en uforpligtende forespørgsel:

Hvis jeres kommune har en hjælper-opgave, som skal løses, er i velkommen til at kontakte os på
telefonnummer: 70 777 333 eller på mail: info@handicapformidlingen.dk. I kan også sende en besked på nedenstående formular.