Konsulent

Jeg er uddannet pædagog og har 15 års erfaring med børn med social-emotionelle udfordringer, samt 3 års erfaring som familie- og ungekonsulent.
Jeg har i min tid som pædagog og familie- ungekonsulent efteruddannet mig som bl.a. motorikvejleder, Marte Meo terapeut, samt haft et årskursus i neuroaffektiv udviklingspsykologi og diplommodul i social inklusion.

Sideløbende startede jeg i Handicapformidlingen som handicaphjælper og har siden maj 2018 fungeret som konsulent.
Jeg er utrolig glad og stolt over at være en del af de gode resultater Handicapformidlingen har skabt – alle fortjener en god dag!

Jeg sidder på kontoret i Fredericia, hvor jeg yder råd og vejledning for BPA ordninger, samt flere børneordninger, hvor jeg har et tæt samarbejde med familier, kommuner og regioner.

Jeg arbejder ud fra en anerkendende og reflekterende tilgang med fokus på positive forventninger, for at skabe tillid og tryghed, så hver enkelt har de bedste forudsætninger for at have indflydelse på sit eget liv.