Sundhedsfaglig Driftchef (Vest/Syd)

Jeg er Sundhedsfaglig Driftchef (Vest/Syd) i Handicapformidlingen og hjælper dagligt borgere og hjælpere med diverse udfordringer. Jeg brænder for, at gøre en positiv forskel, for den enkelte borger og hjælper, så alle får en god dag.

Er uddannet social- og sundhedsassistent i 2001, har gennem årene opbygget en bred sundhedsfaglig erfaring, fra blandt andet sygehus, hjemmepleje, som respiratorisk overvåger/hjælper, arbejdet på Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR). På VCR var jeg ansvarlig for udskrivelse af borgere til genoptræning i eget hjem via hjælperordning. Jeg kommer senest fra en stilling som teamkonsulent i en konkurrerende virksomhed, hvorfra jeg har en solid erfaring med både arbejdsgiver- og arbejdslederrollen, specielt i forhold til opstart og drift samt det rigtige match af hjælper og borger.