Kære BPA-arbejdsleder i Handicapformidlingen

Den udbredte samfundssmitte med Covid-19 sætter desværre dagligt nye rekorder. Udover at du knokler med vagtdækning når dine hjælpere bliver ramt af smitte, ser vi desværre også enkelte tilfælde af arbejdsledere som tester covid-positiv.

Skulle du, som arbejdsleder, blive ramt af covid-19, eller har du mistanke om forhøjet smitterisiko, f.eks. på grund af smitte blandt dine hjælpere, skal du henvende dig til din sagsbehandler / din kommune, og anmode om at få udleveret nødvendige værnemidler til dine hjælpere. Alternativt få lavet forudgående aftale med sagsbehandler om betaling for evt. egne anskaffelser.

Korrekt anvendelse af værnemidlerne og overholdelse af retningslinjer beskytter handicaphjælpere mod at blive smittebærere. Værnemidlerne omfatter:

  • Medicinske engangshandsker
  • Engangsovertrækskittel, væskeafvisende, langærmet
  • Maske og øjenbeskyttelse / visir
  • Plastforklæde

Denne forholdsregel beskytter dine hjælpere mod at bære smitten videre, OG den kan forkorte den besværlige tid, hvor du og dit hjælperhold påvirkes af sygefravær.

Video med instruktion i værnemidler

Notat fra KL til kommunerne omkring værnemidler i BPA (april 2020):

KL har i et brev af 24. marts om meldt ud om ansvarsfordelingen på BPA-området, når det gælder værnemidler. KL opfordrer kommunerne til informere BPA-brugerne direkte om adgang til særlige værnemidler.

KL indskærper over for kommunerne, at borgere med en BPA-hjælpeordning skal have adgang til de særlige hjælpemidler, der er påkrævet, når man er smittet med COVID-19 eller er under mistanke for at være det.

Det er kommunens ansvar at udlevere disse særlige værnemidler. De særlige værnemidler er bl.a. maske, visir og en heldragt.

KL anbefaler, at kommunerne videregiver følgende information til borgere, som modtager kontant tilskud til ansættelse af hjælpere eller borgerstyret personlig assistance om nødvendige værnemidler til borgerens hjælpere:

Hvis borgeren er under mistanke for eller bliver syg med COVID-19, skal borgeren eller den, der er tilskudsmodtager i ordningen, henvende sig til sagsbehandleren i kommunen, for at borgerens hjælpere kan få udleveret de værnemidler, som er nødvendige, fordi borgeren er under mistanke for eller syg med COVID-19.

Med venlig hilsen
Handicapformidlingen
Alle fortjener en god dag