Handicapformidlingens tilfredshedsundersøgelse for hjælpere 2020

I begyndelsen af 2020 lavede vi en tilfredshedsundersøgelse blandt hjælperene hos Handicapformidlingen.

Med tilfredshedsundersøgelsen ønskede vi, at få et mere indgående kendskab til hjælpernes opfattelse af Handicapformidlingens kvalitets – og serviceniveau. Vi ville gerne undersøge om der er mangler eller forbedringspotentiale, i forhold til de ydelser vi tilbyder i dag. Vi kan se at der generelt er god trivsel og arbejdsglæde, og det forsøger vi konstant at optimere i det daglige, og gennem vores arbejdsmiljøorganisationen.

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i perioden den 15. januar til den 5. februar 2020. 519 hjælpere valgte at gennemføre undersøgelsen. Undersøgelsen har en svarprocent på 27 procent.

Herunder uddrag af de besvarelser vi har modtaget:

Oplever du at Handicapformidlingen rådgiver og vejleder dig som medarbejder på en god måde og leverer en høj service til dig som medarbejder?

Fald fra 52 % til 47,3 %. Vi er kede af at oplevelsen af god rådgivning og vejledning er faldet siden den seneste undersøgelse med ca. 5%. Handicapformidlingen ønsker entydigt at levere god rådgivning og vejledning til alle medarbejdere, og dette genstandsfelt vil blive undersøgt grundigere i kommende undersøgelser. Vi bider mærke i at andelen af ”ved ikke” er meget stor, hvorfor vi fremadrettet vil gøre spørgsmål af denne karakter mere konkrete, så vi bedre kan agere på resultatet.

Handicapformidlingen fokuserer fremadrettet på opkvalificering af rådgivningen, gennem specialiseret undervisning af konsulenter og administration.

Ja:
47,3 %
47.3%
Nej:
13,6 %
13.6%
Ved ikke:
39,1 %
39.1%

Hvor tilfreds er du med det psykiske arbejdsmiljø?

Steget fra 62 % til 64,1 %. Et primært formål med Handicapformidlingens engagement med arbejdsledere, er at understøtte ledelsesfunktionen og dermed sætte et positivt aftryk på medarbejderes oplevelse af deres psykiske arbejdsmiljø. Dette gennem bl.a. tilgængelighed og opsøgende relationsarbejde.

Tilfredsheden med det psykiske arbejdsmiljø er steget en anelse. Vores målsætning er dog langt fra opnået, og vi kunne bestemt have ønsket at se en større udvikling. Handicapformidlingens arbejdsmiljøorganisationer arbejder på nye initiativer, og vi forventer som minimum at kunne fastholde fremgangen frem mod næste undersøgelse.

Meget tilfreds eller tilfreds:
64,1 %
64.1%
Hverken tilfreds eller utilfreds:
17,8 %
17.8%
Utilfreds eller meget utilfreds:
16 %
16%
Ved ikke:
2,1 %
2.1%

Hvor tilfreds er du med de fysiske arbejdsforhold?

BPA-arbejdsledere er i en situation, hvor de skal integrere regler for arbejdspladsindretning med en hjemlig husholdning. Det er et vilkår som er meget vanskeligt at efterleve, og som kræver konstante løbende justeringer, for arbejdsleder selv trives med de foranstaltninger loven foreskriver.

Handicapformidlingen træder aktivt ind i alle sager vi bliver opmærksomme på, og agerer proaktivt rådgivende ud fra blandt andet de besvarelser der kommer i forbindelse med gennemførelse af APV. Siden seneste undersøgelse er tilfredsheden faldet fra 71 % til 69 %. Handicapformidlingen har siden undersøgelsen opkvalificeret administration og konsulenter indenfor området, gennem både nyansættelser af ressourcepersoner og undervisning.

Vi har en forventning om at kommende undersøgelsesresultater, både APV’er og tilfredshedsundersøgelser omkring fysisk arbejdsmiljø vil afspejle en god udvikling.

Meget tilfreds eller tilfreds:
69 %
69%
Hverken tilfreds eller utilfreds:
16,5 %
16.5%
Utilfreds eller meget utilfreds:
8,9 %
8.9%
Ved ikke:
5,6 %
5.6%

Hvorledes vil du vurdere samarbejdet med dine kollegaer?

Det glæder os at samarbejdet imellem hjælperne ude i ordningerne er så godt. Arbejdet som Handicaphjælper kan være ensomt, forstået på den måde, at handicaphjælpere sjældent arbejder på samme tid som kollegaerne.

Vi ser det som et udtryk for at i er gode til at kommunikere vedrørende arbejdslederses behov, samt gode til at hjælpe hinanden med vagtdækning/bytte.

Vores hypotese er at de hjælperteams som er sociale sammen udenfor arbejdstid, scorer højere på dette parameter, så det vil vi gerne undersøge nærmere i næste undersøgelse.

Meget godt eller godt:
72,2 %
72.2%
Hverken godt eller skidt:
15,7 %
15.7%
Skidt eller meget skidt:
2,1 %
2.1%
Ved ikke:
10 %
10%

Er du tilfreds med den hjælp du får når du kontakter administrationen?

Vi glæder os over at tilfredsheden med vores administration er høj, og det er vores mål at være hjælpernes faste kontaktpunkt ved administrative spørgsmål, og altid levere en høj service til medarbejderne.

Ja:
70,9 %
70.9%
Nej:
4,5 %
4.5%
Jeg har ikke været i kontakt med administrationen:
19 %
19%
Ved ikke:
5,6 %
5.6%

Det er anden gang, Handicapformidlingen undersøger hjælpernes tilfredshed, første gang vi gennemførte en lignende undersøgelse var i 2017. Besvarelserne er konstruktive og ofte direkte anvendelige til fremadrettet planlægning af indsats og udvikling. Derfor påtænkes det fremadrettet, at gennemføre tilfredshedsundersøgelser årligt. Tak for den konstruktive feedback, til alle der har deltaget.

Handicapformidlingen har i perioden oplevet en voldsom vækst i medarbejderantal, hvilket selvfølgelig stiller nogle ekstraordinære krav til både konsulenter og administration, når høj kvalitet og service skal sikres.

Handicapformidlingen
Alle fortjener en god dag