Handicapformidlingens tilfredshedsundersøgelse for arbejdsledere 2020

I begyndelsen af 2020 lavede vi en tilfredshedsundersøgelse blandt arbejdsledere med ordning hos Handicapformidlingen. Med tilfredshedsundersøgelsen ønskede vi, at få et mere indgående kendskab til arbejdsledernes mening om Handicapformidlingens kvalitets- og serviceniveau.

Vi ville gerne undersøge hvilke parametre der er de vigtigste for arbejdslederne, for på den måde bedre at kunne målrette vores services og kvalitetsudvikling i den bedst mulige retning. Samtidig forventede vi, at undersøgelsen ville give os en idé om, hvorvidt der er mangler eller forbedringspotentiale, i forhold til de ydelser vi tilbyder i dag.

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i perioden den 15. januar til den 5. februar 2020, og gengiver niveauet af arbejdsledernes generelle tilfredshed med Handicapformidlingen og vores ydelser. 115 arbejdsledere valgte at gennemføre undersøgelsen. Dermed har medlemsundersøgelsen en svarprocent på 28 procent. Det er anden gang, Handicapformidlingen undersøger brugerenes tilfredshed, første gang vi gennemførte en lignende undersøgelse var i 2017.

Nedenstående er uddrag af undersøgelsen:

Hvor tilfreds er du samlet set med at have valgt Handicapformidlingen som dit bureau?

Vores undersøgelse viser, at der er en lille stigning i den generelle tilfredshed blandt arbejdslederne.

På spørgsmålet ”Hvor tilfreds er du samlet set med at være tilknyttet Handicapformidlingen?”, svarer hele 97,7 % af arbejdslederne at de er tilfredse eller meget tilfredse.

I 2017 var resultatet på samme spørgsmål 93 %. Handicapformidlingen vil fortsætte med at udvikle kvalitet og service, for at fastholde den positive udvikling.

Tilfreds eller meget tilfreds:
97,7 %
97.7%
Hverken tilfreds eller utilfreds:
2,3 %
2.3%
Utilfreds eller meget utilfreds:
0 %
0%

Vil du anbefale Handicapformidlingen til andre?

På spørgsmålet om arbejdslederne vil anbefale Handicapformidlingen til andre, svarer 93,9 % JA, og ingen respondenter svarer at de ikke vil anbefale os. Det er vi selvfølgelig utrolig stolte over, og det motiverer os til at bibeholde det konstante fokus på kvalitet og service.

Ja:
93,9 %
93.9%
Nej:
0 %
0%
Ved ikke:
6,1 %
6.1%

Hvilke parametre er særligt vigtige for arbejdsledere?

Til spørgsmålet ”Hvilke parametre er særligt vigtige for dig som arbejdsleder?” kommer kontakten til den personlige konsulent helt i top med 87 af 115 svar.

Dernæst værdsætter 65 ud af 115 respondenter AXP, vores løn- og vagtplanlægningssystem. På tredje og fjerdepladsen vægtes vores hjælp til vikardækning med 60 af 115 svar. Hjælp til at søge efter og ansætte hjælpere prioriteres med 59 af 115 svar. Dernæst er der mange som vægter: Akuttelefonen (37 af 115), Kontakten til administrationen (40 af 115), Arrangementerne (41 af 115) og Juridisk rådgivning (42 af 115).

Kontakten til den personlige konsulent:
87 af 115
75.7%
AXP løn- og vagtplanlægningssystem:
65 af 115
56.6%
Vikardækning:
60 af 115
52.2%
Hjælp til at søge efter og ansætte hjælpere:
59 af 115
51.3%

Hvordan oplever du Handicapformidlingens vikardækning

66 % af arbejdslederne har benyttet muligheden for vikardækning og af dem svarer 85,7 % at de er tilfredse eller meget tilfredse.

Det ikke muligt at vide om de respondenter der ikke er tilfredse, vurderer håndteringen af vikardækningen fra vores side, eller vikars kompetencer, der kommer ud på vagten. Derfor vil vi i kommende undersøgelse spørge nærmere ind til netop det.

Tilfreds eller meget tilfreds:
85,7 %
85.7%
Jeg er ikke tilfreds:
3,7 %
3.7%
Hverken tilfreds eller utilfreds:
8,8 %
8.8%
Ved ikke:
1,7 %
1.7%

Oplever du, at Handicapformidlingen rådgiver og vejleder dig på en god måde?

Den seneste undersøgelse måler desuden arbejdsledernes tilfredshed med rådgivning og vejledning. Her illustreres at knapt 20 % af arbejdslederne enten er indifferente eller ikke tilfredse.

Handicapformidlingen ønsker at flere arbejdsledere entydigt føler højere tilfredshed med vores rådgivning og vejledning. Der er siden undersøgelsen etableret nye funktioner, og ansat specialister til rådgivning, service og opkvalificering. Vi har store forhåbninger om at se en positiv udvikling mht tilfredsheden med rådgivning og vejledning.

I høj eller meget høj grad:
77,4 %
77.4%
Hverken høj eller lav grad:
17,6 %
17.6%

Undersøgelsen gav mulighed for at komme med forslag til nye tiltag, som kan gøre vores service, kvalitet og it-løsninger endnu bedre. Vi er meget glade for alle de gode forslag vi har fået.

Vi fik en del kommentarer vedrørende ønske om at kunne få vores vagtplanssystem som en App til mobiltelefon. Det er nemlig ikke muligt at hente programmet i Play Butik / App store. Dog vil vi fremadrettet orientere borgere og hjælpere om hvordan adgangen til systemet kan gemmes som en genvej/ikon på telefon eller tablet.

Et andet forslag, som gik igen, handlede om at arbejdsleder og konsulent årligt eller halvårligt, har et opfølgende personligt møde face-to-face. Dette forslag er under implementering, og fungerer hos lang størstedelen af arbejdslederne.

Det kom også flere forslag om at indrette systemet således at arbejdsleder kan se status på bevilligede timer, med specifikation af typetimer fordelt på vagtmøde oplæring. Netop dette blev muligt primo 2020 med den nye opdatering af AXP.

Desuden ønsker en del respondenter flere arbejdslederforedrag, og arbejdslederkurser om god kommunikation og relationsarbejde. Det vil være arrangementer vi kommer til at tilbyde i fremtiden, og som allerede er på tegnebrættet – glæd jer.

Vi vil i den kommende tid, arbejde internt med hurtigere respons på henvendelser, da nogen har kommenteret dette, som et punkt vi kunne udvikle på, vi har i den forbindelse undersøgt vores responstid på direkte opkald, hvor svartiden er meget kort, hvorved vi formoder at der i denne forbindelse menes henvendelser hvor der ligges besked til konsulenter eller administrativt personale.

Handicapformidlingen
Alle fortjener en god dag